Teksti suurus:

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.09.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 78, 1092

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 "Vangla sisekorraeeskiri" muutmine

Vastu võetud 15.09.2008 nr 45

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 8 lõike 1 ja § 105 lõike 2 alusel.

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 «Vangla sisekorraeeskiri» (RTL 2000, 134, 2139; 2008, 45, 619) paragrahv 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json