Teksti suurus:

Viisanõudest loobumine Türgi Vabariigi teenistuspasside ja eripasside kasutajate suhtes

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.07.2008
Avaldamismärge:RT II 2008, 21, 61

Viisanõudest loobumine Türgi Vabariigi teenistuspasside ja eripasside kasutajate suhtes

Viisanõudest loobumine Türgi Vabariigi teenistuspasside ja eripasside kasutajate suhtes

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Sõlmitud nootide vahetamise teel, jõustus 12. juulil 2008. a

To the Ministry of Foregin Affairs of the Republic of Turkey

ANKARA

No 8.2/2777

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey and has the honor to convey the following proposals regarding the existing visa regime between the Republic of Estonia and the Republic of Turkey to facilitate the travel of the nationals of the two countries.

Nationals of the Republic of Turkey holding valid service and special passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Estonia and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.

Nationals of the Republic of Estonia holding valid ordinary passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Turkey and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.

The Estonian and Turkish Parties shall notify each other, by diplomatic channels, about the accomplishment of the internal procedures necessary for the coming into force of these arrangements. These arrangements will enter into force on the thirtieth (30) day of the receipt of the last notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey the assurances of its highest consideration.
Tallinn, March 10, 2008

Türgi Vabariigi Välisministeeriumile

ANKARA

Nr 8.2/2777

VERBAALNOOT

Eesti Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Türgi Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au edastada järgmine ettepanek, mis puudutab kehtivat Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vahelist viisarežiimi, et lihtsustada kahe riigi kodanike reisimist.

Türgi Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid teenistus- ja eripasse, võivad korduvalt siseneda Eesti Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Eesti Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid tavapasse, võivad korduvalt siseneda Türgi Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Eesti ja Türgi pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast viimase teate saamist.

Eesti Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Türgi Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.
10. märtsil 2008 Tallinnas.

Ministry of Foregin Affairs of the Republic of Estonia

Tallinn

2008/KVDB/111953

NOTE VERBALE

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia and with reference to the Latter’s Note No. 8.2/2777 dated 10 March 2008, has the honor to inform that the Turkish side agrees on the following proposals regarding the existing visa regime between Turkey and Estonia to facilitate the travel of the nationals of the two countries.

Nationals of the Republic of Turkey holding valid service and special passports shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Estonia and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.

Holders of valid ordinary passports of the Republic of Estonia shall be allowed to enter multiple times into the territory of the Republic of Turkey and stay there for a period not exceeding ninety (90) days within six months without being required to obtain visa.

The Turkish side also agrees that the Turkish and Estonian Parties shall notify each other, by diplomatic channels, about the accomplishment of the internal procedures necessary for the coming into force of these arrangements. These arrangements will enter into force on the thirtieth (30) day of the receipt of the last notification.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Estonia the assurances of its highest consideration.
Ankara, 11 March 2008

Eesti Vabariigi Välisministeerium

Tallinn

2008/KVDB/111953

Türgi Vabariigi Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Vabariigi Välisministeeriumile ning tal on au viitega Välisministeeriumi 10. märtsi 2008 noodile nr 8.2/2777 teatada, et Türgi pool nõustub ettepanekuga, mis puudutab kehtivat Türgi Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahelist viisarežiimi, et lihtsustada kahe riigi kodanike reisimist.

Türgi Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid teenistus- ja eripasse, võivad korduvalt siseneda Eesti Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Eesti Vabariigi kodanikud, kes kasutavad kehtivaid tavapasse, võivad korduvalt siseneda Türgi Vabariigi territooriumile ja viibida seal ilma viisata viibimisajaga kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Türgi pool nõustub samuti, et Türgi ja Eesti pooled teavitavad teineteist diplomaatiliste kanalite kaudu kokkuleppe jõustumiseks vajalike riigisiseste nõuete täitmisest. Kokkulepe jõustub 30. päeval pärast viimase teate saamist.

Türgi Vabariigi Välisministeerium kasutab avanenud võimalust, et veel kord avaldada Eesti Vabariigi Välisministeeriumile oma sügavaimat austust.

11. märtsil 2008 Ankaras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json