Teksti suurus:

Riigikogu deklaratsioon põhiseadusliku riigivõimu taastamisest

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:deklaratsioon
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 40, 533

Riigikogu deklaratsioon põhiseadusliku riigivõimu taastamisest

Vastu võetud 07.10.1992

Tallinn 7. oktoobril 1992.

Kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada iseseisvat Eesti Vabariiki võtsid Eesti kodanikud - Eesti Vabariigi 1938. aastal jõustunud põhiseaduse alusel - 1992. aasta 28. juuni rahvahääletusel vastu uue põhiseaduse.

Uuele põhiseadusele tuginedes valisid Eesti kodanikud 1992. aasta 20. septembril VII Riigikogu - esimese põhiseadusliku parlamendi pärast Teist maailmasõda.

Riigikogu kuulutab: 1990. aasta märtsis väljakuulutatud üleminekuperiood Eestis on lõppenud. Eesti Vabariigi põhiseaduslik riigivõim on taastatud.

Praegune Eesti Vabariik on õigussubjektina samane 1918. aasta 24. veebruaril väljakuulutatud Eesti Vabariigiga, mis 1940. aastal langes Nõukogude Liidu agressiooni ohvriks ja inkorporeeriti ebaseaduslikult Nõukogude Liidu koosseisu.

Riigikogu avaldab tänu
riikidele, kes meile rasketel okupatsiooni aastakümnetel Eesti Vabariiki jätkuvalt de jure tunnustasid. See tegi võimalikuks iseseisvuse taastamise de facto 1991. aasta 20. augustil.

Riigikogu kinnitab,
et Eesti on valmis arendama vastastikusele mõistmisele ja usaldusele rajatud suhteid maailma riikide ja rahvastega.

Eestimaal on alanud aeg, kus igaüks, olenemata rahvusest või kodakondsusest, saab pühendada oma jõu ja tahte vaba ning demokraatliku Eesti ülesehitamisele.

Me ütleme eestlastele võõrsil: kodu uks on lahti!
Eesti, sa seisad taas lootusrikka tuleviku lävel!

  Riigikogu esimees Ü. NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json