Teksti suurus:

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.10.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 42, 240

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.09.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 23. septembri 2008. a otsusega nr 339

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I 1996, 51, 966; 2006, 7, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist võib siseminister vajaduse korral määrata Vabariigi Presidendi Kantselei taotlusel presidendile kaitse lähtuvalt politseiasutuse koostatud ohuhinnangust. Sellisel juhul kaitseb presidenti vastav politseiasutus.»;

2) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Presidendi lese elukoha valve määratakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud alustel ja korras.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json