Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 81, 1124

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 23.09.2008 nr 59

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2008, 52, 733) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Määrus jõustub 1. oktoobril 2008. aastal.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 23.09.2008 resolutsioon 17-1/08-05909.

Lisa 13032130 Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json