Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. mai 1994. a korraldus nr 333

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 37, 604

Vabariigi Valitsuse 18. mai 1994. a korraldus nr 333

Vastu võetud 18.05.1994 nr 333

Anda Kaitseministeeriumi haldusse järgmised Tallinnas asuvad Vene Föderatsiooni relvajõududelt ülevõetud sõjaväeobjektid:

Miinisadam (Tööstuse 54);
sõjaväelinnak (Tondi 51/57) ilma Järve tänava äärsete tankikuurideta;
119. hüdrometeoroloogiajaam (Lume 9);
laod (Marati 14);
sõjaväehaigla kompleks (Juhkenthali 58);
Männikul asuv 144. laskurdiviisi laskeväljak;
laevastiku juhtimispunkt (Kose tee 9);
hoone (Narva mnt. 8);
ekipaaži hoone (Erika 11);
hoone (Maneeži 3);
hotell «Tšaika» (Pärnu mnt. 123);
madruste klubi (Kopli 93);
tootmisbaas (Marja 4);
õhukaitse juhtimispunkt Pääskülas;
hoone (Toompuiestee 15);
garaažid (Loole 6);
sõjaväelinnak (Magasini 31);
Aegna saare sõjaväelinnak.

Kaitseministeeriumil korraldada ülevõetava vara täielik arvelevõtmine ning selle valdamise, kasutamise ja käsutamise järelevalve, samuti ettepanekute esitamine objektide riigi omandisse jääva vara nimekirja kandmise kohta.

  Peaminister Mart LAAR