Teksti suurus:

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 83, 1132

Vanglate teenistujate koosseisude muutmine

Vastu võetud 02.10.2008 nr 47

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 105 lõike 2 alusel.

§ 1. Justiitsministri 24. jaanuari 2007. a määruses nr 5 «Tallinna Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 10, 162; 2008, 53, 734) tehakse järgmised muudatused:

1) sotsiaalosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Peaspetsialist Vanemametnik 1» sõnad «Peaspetsialist-juhtumikorralduse metoodik Vanemametnik 2» ning sotsiaalosakonna koosseisu koguarv «23» asendatakse arvuga «25»;

2) haigla koosseisus lisatakse pärast sõnu «Nooremspetsialist-õde Nooremametnik 4» sõnad «Nooremspetsialist-radioloogia õde Nooremametnik 0,5» ning haigla koosseisu koguarv «52» asendatakse arvuga «52,5»;

3) üldosakonna koosseisus asendatakse peaspetsialistide arv «3» arvuga «4» ning üldosakonna ametikohtade koosseisu koguarv «23» asendatakse arvuga «24»;

4) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade koguarv «637» asendatakse arvuga «640,5» ning koguarv «756» asendatakse arvuga «759,5».

§ 2. Justiitsministri 19. märtsi 2007. a määruses nr 18 «Murru Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2007, 25, 447; 2008, 53, 734) tehakse järgmised muudatused:

1) tervishoiuosakonna koosseisus spetsialist-üldarsti ametikohtade arv «2» asendatakse arvuga «1,75» ja spetsialist-õe ametikohtade arv «5» asendatakse arvuga «3»;

2) tervishoiuosakonna koosseisus jäetakse välja sõnad «Spetsialist-radioloog Vanemametnik 0,5» ja «Spetsialist-radioloogia õde Vanemametnik 0,5»;

3) tervishoiuosakonna koosseisus lisatakse pärast sõnu «Juhataja Kõrgem ametnik 1» sõnad «Referent Vanemametnik 1» ning tervishoiuosakonna koosseisu koguarv «16» asendatakse arvuga «13,75»;

4) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade koguarv «341» asendatakse arvuga «338,75» ning koguarv «418» asendatakse arvuga «415,75».

§ 3. Justiitsministri 26. mai 2008. a määruses nr 25 «Tartu Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2008, 44, 607; 53, 734) tehakse järgmised muudatused:

1) meditsiiniosakonna koosseisus olevate spetsialist-psühhiaatrite ametikohtade arv «2» asendatakse arvuga «2,5» ja meditsiiniosakonna koosseisu koguarv «25» asendatakse arvuga «25,5»;

2) teenistujate ameti- ja abiteenistuskohtade koguarv «446,3» asendatakse arvuga «446,8» ning koguarv «526,3» asendatakse arvuga «526,8».

§ 4. Justiitsministri 23. november 2004. a määruses nr 71 «Harku Vangla teenistujate koosseis» (RTL 2004, 149, 2268; 2007, 39, 663) tehakse järgmised muudatused:

1) majandusosakonna koosseisus lukksepa ametikohtade arv «4» asendatakse arvuga «2» ning majandusosakonna koosseisu koguarv «13» asendatakse arvuga «11»;

2) teenistujate ametikohtade koguarv «108,5» asendatakse arvuga «106,5» ning koguarv «133,5» asendatakse arvuga «131,5».

§ 5. Määrus jõustub 10. oktoobril 2008. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json