Teksti suurus:

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruse nr 29 "Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 84, 1163

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruse nr 29 "Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded" muutmine

Vastu võetud 06.10.2008 nr 48

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 122 lõike 3 alusel.

Justiitsministri 10. aprilli 2003. a määruses nr 29 «Vanglaametnike ametiastmete atesteerimisnõuded» (RTL 2003, 51, 749; 2007, 76, 1312) tehakse järgmised muudatused:

1) preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 119 lõike 1 ja § 122 lõike 3 alusel.»;

2) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;»;

3) paragrahvi 3 punktis 14, § 7 punktis 16 ja § 10 punktis 13 asendatakse sõnad «eesti keele oskust kõrgtasemel» sõnadega «eesti keele oskust C1 või sellele vastaval tasemel»;

4) paragrahvi 5 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;»;

5) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) kõrgharidusõppe või ametiastmele vastava ettevalmistusteenistuse, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;»;

6) paragrahvi 12 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) I klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ametnik vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele;»; (õ)15.10.2008 14:58

7) paragrahvi 14 punktis 11 ja § 17 punktis 9 asendatakse sõnad «eesti keele oskust kesktasemel» sõnadega «eesti keele oskust B2 või sellele vastaval tasemel;»;

8) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«II klassi valvur peab olema läbinud keskharidusõppe, vanglaametniku või politseiametniku kutseharidusõppe, välja arvatud juhul, kui ta vastab «Vangistusseaduse» § 113 lõikes 3 nimetatud tingimustele.».

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

ÕIEND
Punkti 6 algus "paragrahvi 12 lõige 1" parandatud "paragrahvi 12 punkt 1"

/otsingu_soovitused.json