Teksti suurus:

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:19.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 85, 1187

Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

Vastu võetud 13.10.2008 nr 63

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 48 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) meditsiiniseadmete loetelu, mis on aluseks kindlustatud isikule müüdud meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel haigekassa poolt ja tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord.

(2) Haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest haigekassa poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on meditsiiniseadme kaart, mille väljakirjutamise õigus on Tervishoiuametis registreeritud arstil.

(3) Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle käesolevas määruses kehtestatud tingimustel ja ulatuses.

§ 2. Glükomeetrite testribad

(1) Glükomeetrite testribade kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Glükomeetrite testribade nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002076 AccutrendGlucose 50 tk   422.60 90% 10%
7002087 Accu-ChekActiveGlucose 50 tk   392.40 90% 10%
7002098 Glucocard II 50 tk   410.55 90% 10%
7000197 Esprit 50 tk   422.60 90% 10%
7000209 Omnitest Sensor 50 tk   362.30 90% 10%
7000759 OptiumCombo 150+4 tk 1153.60 90% 10%
7000210 OptiumPlus 100 tk   780.00 90% 10%
7000221 OptiumPlus 50 tk   395.00 90% 10%
7000232 OptiumPlus 25 tk   210.00 90% 10%
7000243 PrecisionPlus 100 tk   810.00 90% 10%
7000254 PrecisionPlus 50 tk   410.00 90% 10%
7000265 PrecisionPlus 25 tk   210.00 90% 10%
7000276 Elite 50 tk   446.78 90% 10%
7000287 Glucocard X – Sensor 50 tk   422.60 90% 10%
7000298 Glucocard X – Sensor 25 tk   211.30 90% 10%
7002155 Entrust 50 tk   312.75 90% 10%
7002166 CareSens 50 tk   368.30 90% 10%
7002177 Accu-Chek Go 50 tk   408.15 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajalike glükomeetrite testribade eest ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 19-aastasele isikule 600 testriba eest poolaastas;
2) rasedale ja emale lapse 1-aastaseks saamiseni 600 testriba eest poolaastas;
3) I tüübi diabeedi haigele 300 testiriba eest poolaastas;
4) II tüübi diabeedi haigele, kes saab raviks insuliinisüste, 150 testiriba eest poolaastas;
5) II tüübi diabeedi haigele, kes on tabletiravil, 50 testiriba eest poolaastas.

§ 3. Stoomihooldusvahendid

(1) ConvaTec’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000300 Alusplaadid 5 tk 242.00 90% 10%
7000311 Alusplaadid, laste 5 tk 289.00 90% 10%
7000322 Alusplaadid 100 mm 5 tk 289.00 90% 10%
7000333 Alusplaadid, kumerad 5 tk 315.00 90% 10%
7000344 Ileostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 150.00 90% 10%
7000366 Ileostoomikotid 100 mm alusplaadile 10 tk 210.00 90% 10%
7000355 Ileostoomikotid alusplaadile, laste 10 tk 289.00 90% 10%
7000377 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 360.00 90% 10%
7000388 Kolostoomikotid, filtrita, alusplaadile C2S 30 tk 322.00 90% 10%
7000399 Urostoomikotid alusplaadile C2S 10 tk 275.00 90% 10%
7002526 Combihesive 2S, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 327.00 90% 10%
7002559 Combihesive 2S vormitav kumer alusplaat 5 tk 360.00 90% 10%
7002537 Esteem Synergy kinnine stoomikott 30 tk 651.00 90% 10%
7002548 Esteem Synergy alt lahtine stoomikott 10 tk 315.00 90% 10%
7002560 Esteem Synergy jäik alusplaat 5 tk 285.00 90% 10%
7002571 Esteem Synergy vormitav alusplaat 5 tk 375.00 90% 10%
7002582 Esteem Synergy (FLEX WHT) pehme alusplaat 5 tk 285.00 90% 10%
7002593 Esteem Synergy pediaatriline sisseehitatud sulguriga stoomikott, filtriga 10 tk 880.00 90% 10%
7002605 Esteem Synergy pediaatriline kinnine stoomikott 10 tk 560.00 90% 10%
7002616 Esteem Synergy pediaatriline alusplaat 5 tk 320.00 90% 10%
7002672 Combihesive Stomahesive vormitav alusplaat 5 tk 345.00 90% 10%

(2) Coloplast’i kaheosalise süsteemiga stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002100 Alusplaadid 5 tk 242.00 90% 10%
7000502 Alusplaadid 100 mm 5 tk 300.00 90% 10%
7000513 Alusplaadid, laste 5 tk 289.00 90% 10%
7000524 Alusplaadid, kumerad 5 tk 315.00 90% 10%
7000535 Ileostoomikotid alusplaadile 30 tk 480.00 90% 10%
7000546 Ileostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 510.00 90% 10%
7000557 Ileostoomikotid, laste 30 tk 864.00 90% 10%
7000568 Kolostoomikotid, filtriga, alusplaadile 30 tk 360.00 90% 10%
7000579 Kolostoomikotid, laste 30 tk 450.00 90% 10%
7000580 Ileostoomikotid alusplaadile 100 mm, 10 tk 300.00 90% 10%
7000591 Urostoomikotid alusplaadile 20 tk 570.00 90% 10%
7000603 Urostoomikotid, laste 20 tk 640.00 90% 10%

(3) ConvaTec’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000401 Üheosalised ileostoomikotid Stomadress Plus 10 tk 270.00 90% 10%
7000423 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 570.00 90% 10%
7000445 Üheosalised urostoomikotid 10 tk 450.00 90% 10%
7000412 Ileostoomikotid, filtriga-Esteem 10 tk 300.00 90% 10%
7000434 Kolostoomikotid, filtriga-Esteem 30 tk 690.00 90% 10%
7002627 Esteem urostoomikott (standartne) 10 tk 630.00 90% 10%
7002638 Esteem, klambrita, tühjendatav, filtriga stoomikott 10 tk 432.00 90% 10%
7002649 Esteem, pediaatriline, klambrita, tühjendatav stoomikott 10 tk 765.00 90% 10%

(4) Coloplast’i üheosalise süsteemi stoomihooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000614 Üheosalised ileostoomikotid 30 tk 840.00 90% 10%
7000625 Üheosalised kolostoomikotid 30 tk 570.00 90% 10%
7000636 Üheosalised urostoomikotid 20 tk 900.00 90% 10%

(5) ConvaTec’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000456 Stoomikotivöö 1 tk   55.00 90% 10%
7000467 Pasta 60 g 1 tk 138.00 90% 10%
7000478 Pulber 25 g 1 tk   60.00 90% 10%
7000489 Nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakesed 100 tk 190.00 90% 10%
7000490 Öine uriinikogumiskott 1 tk   60.00 90% 10%

(6) Colopast’i stoomihoolduse lisavahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Stoomihoolduse lisavahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000647 Stoomikotivöö 1 tk   55.00 90% 10%
7000704 Pasta 60 g 1 tk 138.00 90% 10%
7000715 Kaitsekreem 1 tk   90.00 90% 10%

(7) Haigekassa võtab üle stoomihooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe stoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) ühe- või kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 370 koti eest poolaastas;
2) kaheosalise kolostoomi, ileostoomi või urostoomi süsteemi korral kuni 125 alusplaadi eest poolaastas;
3) 6 pasta, pulbri või kaitsekreemi eest poolaastas;
4) 1 stoomikotivöö eest poolaastas;
5) ühe- või kaheosalise urostoomi süsteemi korral 6 öise uriinikogumiskoti eest poolaastas;
6) 100 nahka kaitsva vedelikuga immutatud stoomiümbrisekaitse padjakese eest poolaastas.

§ 4. Trahheostoomi hooldusvahendid

(1) Trahheostoomi hooldusvahendite kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Trahheostoomi hooldusvahendite nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000726 Trahheostoomia plaastrid – Flexiderm 20 tk 1081.50 90% 10%
7000658 Trahhestoomia filtrid – Provox 20 tk   761.25 90% 10%
7000669 Trahhestoomia filtrid – ProvoxHi 20 tk   819.00 90% 10%
7000737 Nahapuhastusplaastrid 50 tk   388.50 90% 10%
7000748 Trahheostoomi kaitse 1 tk   399.00 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle trahheostoomi hooldusvahendite eest tasu maksmise kohustuse ühe trahheostoomi omava kindlustatud isiku kohta järgmises ulatuses:
1) 60 trahhestoomia plaastri eest poolaastas;
2) 50 nahapuhastusplaastri eest poolaastas;
3) 60 trahhestoomia filtri eest aastas;
4) 1 trahhestoomi kaitse eest aastas.

§ 5. Esmased varased ortoosid

(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001772 Postoperatiivsed tallatoed   281.00 90% 10%
7001783 Kämblaluude murdejärgne ortoos   312.00 90% 10%
7001794 Epikondüliidiortoos   187.00 90% 10%
7001806 Põlvetugi 1585.00 90% 10%
7001817 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4108.00 90% 10%
7001828 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1373.00 90% 10%
7001839 Tugikorsett 1581.00 90% 10%
7001840 Korrigeeriv jalatugi 1071.00 90% 10%
7001851 Randmeortoos   286.00 90% 10%

(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001862 Postoperatiivsed tallatoed   281.00 90% 10%
7001873 Kämblaluude murdejärgne ortoos   312.00 90% 10%
7001884 Epikondüliidiortoos   187.00 90% 10%
7001895 Põlvetugi 1585.00 90% 10%
7001907 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4108.00 90% 10%
7001918 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1373.00 90% 10%
7001929 Tugikorsett 1581.00 90% 10%
7001930 Korrigeeriv jalatugi 1071.00 90% 10%
7001941 Randmeortoos   286.00 90% 10%

(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001952 Postoperatiivsed tallatoed   281.00 90% 10%
7001963 Kämblaluude murdejärgne ortoos   312.00 90% 10%
7001974 Epikondüliidiortoos   187.00 90% 10%
7001985 Põlvetugi 1585.00 90% 10%
7001996 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4108.00 90% 10%
7002009 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1373.00 90% 10%
7002010 Tugikorsett 1581.00 90% 10%
7002021 Korrigeeriv jalatugi 1071.00 90% 10%
7002032 Randmeortoos   286.00 90% 10%

(4) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel kohaldatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002414 Postoperatiivsed tallatoed   281.00 90% 10%
7002425 Kämblaluude murdejärgne ortoos   312.00 90% 10%
7002436 Epikondüliidiortoos   187.00 90% 10%
7002447 Põlvetugi 1585.00 90% 10%
7002458 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 4108.00 90% 10%
7002469 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1373.00 90% 10%
7002470 Tugikorsett 1581.00 90% 10%
7002481 Korrigeeriv jalatugi 1071.00 90% 10%
7002492 Randmeortoos   286.00 90% 10%

(5) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001581 Postoperatiivsed tallatoed   385,00 90% 10%
7001503 Kämblaluude murdejärgne ortoos   624.00 90% 10%
7001514 Epikondüliidiortoos   208.00 90% 10%
7001525 Põlvetugi 4940.00 90% 10%
7001536 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8788.00 90% 10%
7001547 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1248.00 90% 10%
7001558 Tugikorsett 7176.00 90% 10%
7001569 Korrigeeriv jalatugi 2288.00 90% 10%
7001570 Randmeortoos   801.00 90% 10%

(6) Eesti OÜ Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001592 Postoperatiivsed tallatoed   385,00 90% 10%
7001604 Kämblaluude murdejärgne ortoos   624.00 90% 10%
7001615 Epikondüliidiortoos   208.00 90% 10%
7001626 Põlvetugi 4940.00 90% 10%
7001637 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8788.00 90% 10%
7001648 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1248.00 90% 10%
7001659 Tugikorsett 7176.00 90% 10%
7001660 Korrigeeriv jalatugi 2288.00 90% 10%
7001671 Randmeortoos   801.00 90% 10%

(7) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001682 Postoperatiivsed tallatoed   385,00 90% 10%
7001693 Kämblaluude murdejärgne ortoos   624.00 90% 10%
7001705 Epikondüliidiortoos   208.00 90% 10%
7001716 Põlvetugi 4940.00 90% 10%
7001727 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8788.00 90% 10%
7001738 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1248.00 90% 10%
7001749 Tugikorsett 7176.00 90% 10%
7001750 Korrigeeriv jalatugi 2288.00 90% 10%
7001761 Randmeortoos   801.00 90% 10%

(8) OÜ Tervise Abi esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate ortooside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002335 Kämblaluude murdejärgne ortoos   624.00 90% 10%
7002346 Epikondüliidiortoos   208.00 90% 10%
7002357 Põlvetugi 4940.00 90% 10%
7002368 Kogujalaortoos (tugiaparaat) 8788.00 90% 10%
7002379 Õla-küünarliigese postoperatiivne ortoos 1248.00 90% 10%
7002380 Tugikorsett 7176.00 90% 10%
7002391 Korrigeeriv jalatugi 2288.00 90% 10%
7002403 Randmeortoos   801.00 90% 10%

(9) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase ortoosi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

§ 6. Esmased varased üksiktellimusel valmistatavad proteesid

(1) AS Gadox’i esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001143 Sõrmeprotees      468.00 90% 10%
7001154 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   6 812.00 90% 10%
7001165 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 304.00 90% 10%
7001176 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 14 560.00 90% 10%
7001187 Õlavarreprotees   9 568.00 90% 10%
7001198 Sääreprotees 11 232.00 90% 10%
7001200 Reieprotees 18 668.00 90% 10%
7001211 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 34 112.00 90% 10%
7001222 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   6 968.00 90% 10%
7001233 Reieproteesi kordushülss   9 256.00 90% 10%
7001244 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 19 344.00 90% 10%
7001255 Käimisraam Argo 50 960.00 90% 10%

(2) OÜ Eesti Ortoosikeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001266 Sõrmeprotees      468.00 90% 10%
7001277 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   6 812.00 90% 10%
7001288 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 304.00 90% 10%
7001299 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 14 560.00 90% 10%
7001301 Õlavarreprotees   9 568.00 90% 10%
7001312 Sääreprotees 11 232.00 90% 10%
7001323 Reieprotees 18 668.00 90% 10%
7001334 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 34 112.00 90% 10%
7001345 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   6 968.00 90% 10%
7001356 Reieproteesi kordushülss   9 256.00 90% 10%
7001367 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 19 344.00 90% 10%
7001378 Käimisraam Argo 50 960.00 90% 10%

(3) OÜ Ortopeediakeskuse esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Esmaste varaste üksiktellimusel valmistatavate proteeside nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7001389 Sõrmeprotees      468.00 90% 10%
7001390 Randmeliigese eksartikulatsioonijärgne protees   6 812.00 90% 10%
7001402 Küünarvarreprotees (kosmeetiline)   5 304.00 90% 10%
7001413 Küünarvarreprotees (funktsionaalne) 14 560.00 90% 10%
7001424 Õlavarreprotees   9 568.00 90% 10%
7001435 Sääreprotees 11 232.00 90% 10%
7001446 Reieprotees 18 668.00 90% 10%
7001457 Puusa eksartikulatsioonijärgne protees 34 112.00 90% 10%
7001468 Sääreproteesi kordushülss, silikoonhülss   6 968.00 90% 10%
7001479 Reieproteesi kordushülss   9 256.00 90% 10%
7001480 Põlve eksartikulatsioonijärgne protees 19 344.00 90% 10%
7001491 Käimisraam Argo 50 960.00 90% 10%

(4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi eest tasu maksmise kohustuse üks kord 6 kuu jooksul pärast operatsiooni või traumat.

(5) Haigekassa võtab üle kindlustatud isiku esmase varase proteesi kordushülsi eest tasu maksmise kohustuse kuni 2 korda 9 kuu jooksul pärast operatsiooni.

§ 7. Ravikontaktläätsed

(1) Ravikontaktläätsede kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Ravikontaktläätsede nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000861 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Silisoft 3465.00 90% 10%
7000850 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Omniflex 1200.00 90% 10%
7000849 Imikute ja kuni 6-aastaste laste ravikontaktlääts Z6/ZP   600.00 90% 10%
7000816 Keratopaatia ravikontaktlääts Johnson&Johnson   300.00 90% 10%
7000827 Keratokoonuse kontaktlääts Gas permable 2130.00 90% 10%
7000838 Kontaktlääts PMMA Keratoconus 1525.00 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike ravikontaktläätsede eest tasu maksmise kohustuse järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) keratokoonuse või imiku ja kuni 6-aastase lapse afaakia ravi korral kuni 24 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas;
2) keratopaatia ravi korral kuni 12 ravikontaktläätse eest ühe silma kohta poolaastas.

§ 8. Põletushaigete surverõivad

(1) OÜ Preante põletushaigete surverõivaste kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Põletushaigete surverõivaste nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000793 Kehakate: varrukatega 1600.00 90% 10%
7000872 Kehakate: varrukateta 1380.00 90% 10%
7000883 Särk: varrukatega 1275.00 90% 10%
7000894 Särk: lühikeste varrukatega 1145.00 90% 10%
7000906 Särk: varrukateta   865.00 90% 10%
7000917 Rinnakutugi   780.00 90% 10%
7000928 Korsett   400.00 90% 10%
7000939 Pikad püksid 1150.00 90% 10%
7000940 «Jalgratturi püksid»   940.00 90% 10%
7000951 Sukk: vöökinnitusega   920.00 90% 10%
7000962 Sukk   645.00 90% 10%
7000973 Põlvik   450.00 90% 10%
7000984 Sokk   390.00 90% 10%
7000995 Varrukas: pikk   425.00 90% 10%
7001008 Varrukas: lühike   310.00 90% 10%
7001019 Varrukas: rindkere kinnitusega   680.00 90% 10%
7001020 Säär: lühike   310.00 90% 10%
7001031 Säär: pikk   575.00 90% 10%
7001042 Säär: vöökinnitusega   925.00 90% 10%
7001053 Sõrmkinnas   730.00 90% 10%
7001064 Poolkinnas   320.00 90% 10%
7001075 Sõrmkinnas: pikk, küünarliigeseni   830.00 90% 10%
7001086 Poolkinnas: pikk, küünarliigeseni   505.00 90% 10%
7001097 Näomask: kinnine   800.00 90% 10%
7001109 Näomask: avatud   518.00 90% 10%
7001110 Lõua-kaela tugiside   495.00 90% 10%
7001121 Survepael   115.00 90% 10%
7001132 Rühiparandaja   250.00 90% 10%

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on üle 12-aastase kindlustatud isiku sama nimetusega kordussurverõiva korral 10% odavam.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirhind on alla 12-aastase kindlustatud isiku esimese surverõiva korral 10% odavam ja sama nimetusega kordussurverõivas esimesest surverõivast veel 10% odavam.

(4) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule vajalike põletushaigete surverõivaste eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel:
1) põletusjärgsete armide raviks;
2) sügavate põletushaavade puhul nahasiirdamisoperatsioonide järgseks raviks;
3) pindmiste dermaalsete põletushaavade (IIB aste) korral, kui haava epiteliseerumine kestab üle 3 nädala;
4) korrigeerivate operatsioonide järgselt põletusarmide ja kontraktuuride retsidiivi vältimiseks põletusarmide aktiivse arengu perioodis (armi hüpereemia, kõrgenemine normaalsest nahapinnast, rigiidsus, valulikkus, sügelus).

§ 9. Vahemahuti

(1) Vahemahuti kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Vahemahuti nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000760 1) NebuChamber® 536.80 90% 10%
7000771 2) Babyhaler® 309.40 90% 10%
7000782 3) Volumatic® 90.30 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle kindlustatud isikule bronhiaalastma diagnoosi tõttu vajaliku vahemahuti eest tasu maksmise kohustuse ainult järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) kuni 10-aastasele lapsele 1 NebuChamber®’i eest;
2) kuni 4-aastasele lapsele 2 Babyhaler®’i eest;
3) 4–10-aastasele lapsele 1 Volumatic®’u eest aastas.

§ 10. Ühekordsed põiekateetrid

(1) Ühekordsete põiekateetrite kood, nimetus, piirhind, kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Ühekordsete põiekateetrite nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7000670 LoFricNelation kateeter 20.30 90% 10%
7000681 LoFric naiste kateeter. Suurused 08CH – 18CH 20.30 90% 10%
7000692 LoFric laste kateeter. Suurused 06Ch – 10Ch 20.30 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle ühekordse põiekateetri eest tasu maksmise kohustuse kusepõie funktsiooni häiretega kindlustatud isikult kuues kuus järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) neuroloogilise patoloogia (sclerosismultiplex, alumine parapleegia) tõttu püsiva kusepõie funktsiooni häire esmakordse diagnoosimise korral kuni 650 kateetri eest;
2) onkoloogilise hea- või pahaloomulise patoloogia korral pärast vaagnapiirkonna kiiritust või operatsiooni 350 kateetri eest;
3) ureetra striktuuride korral pärast operatiivset ravi ureetra bužeerimise eesmärgil 30 kateetri eest.

§ 11. Insuliinipumbad

(1) Insuliinipumpade kood, nimetus, piirhind, haigekassa poolt kindlustatud isikult üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Insuliinipumpade nimetus Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002188 Insuliinipump MiniMed 508 18 980.00 90% 10%
7002234 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipump 20 555.00 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle tasu maksmise kohustuse diabeedihaigele kindlustatud isikule vajaliku insuliinipumba eest järgmistel juhtudel ja ulatuses:
1) alla 4-aastasele lapsele 1 insuliinipumba eest;
2) 4- kuni 18-aastasele isikule, kes diabeedi ebastabiilse kulu tõttu on vajanud haiglaravi piirkondlikus haiglas aasta jooksul 3 ja enam korda, 1 insuliinipumba eest.

§ 12. Insuliinipumba tarvikud

(1) Insuliinipumpade tarvikute kood, nimetus, kogus müügipakendis, piirhind, haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär ja kindlustatud isiku omaosaluse määr on järgmised:

Kood Insuliinipumpade tarvikute nimetus, kogus müügipakendis Piirhind (kroonides) Haigekassa poolt üle võetava kohustuse piirmäär Kindlustatud isiku omaosaluse määr
7002199 Quick-Set kanüül 109 cm, 9 mm 10 tk 2211.50 90% 10%
7002201 Quick-Set kanüül 58 cm, 9 mm 10 tk 2211.50 90% 10%
7002212 Quick-Set kanüül 58 cm, 6 mm 10 tk 2211.50 90% 10%
7002223 MiniMed 508 3 ml reservuaar 10 tk   513.20 90% 10%
7002245 Accu-Chek D-TRON PLUSS insuliinipumba Adapter 10 tk 1053.20 90% 10%
7002256 Accu-Chek FlexLink (8/30; 8/60; 8/110) 10 tk 2130.15 90% 10%
7002267 Accu-Chek FlexLink Cannula, kanüül (8, 10) 10 tk 1311.10 90% 10%

(2) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse MiniMed 580 insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 120 kateetri eest aastas;
2) kuni 100 reservuaari eest aastas.

(3) Haigekassa võtab üle insuliinipumba tarvikute eest tasu maksmise kohustuse Accu-Chek D-TRON pluss insuliinipumba ravi saavalt alla 19-aastaselt kindlustatud isikult järgmises ulatuses:
1) kuni 120 kanüüli ja 70 kateetri eest aastas;
2) kuni 70 adapteri eest aastas.

§ 13. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kord

(1) Meditsiiniseadme kaardi väljakirjutamise õigust omav arst on kohustatud meditsiiniseadme kaardi välja kirjutama elektroonilisel kujul ja see salvestatakse retseptikeskuses. Meditsiiniseadet väljastav isik on kohustatud meditsiiniseadme kaarti töötlema läbi retseptikeskuse, lisades meditsiiniseadme müügiga seotud info, mis salvestatakse samuti retseptikeskuses.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud retseptikeskuses meditsiiniseadme kaardi meditsiiniseadme väljakirjutamisega seotud järgmiste andmetega:
1) meditsiiniseadme kaardi kohta;
2) tervishoiuteenuse osutaja kohta;
3) patsiendi kohta;
4) meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta.

(3) Andmed meditsiiniseadme kaardi kohta on järgmised:
1) liik;
2) väljakirjutamise kuupäev;
3) meditsiiniseadme väljaostmiseks patsiendi poolt antava volituse liik.

(4) Andmed tervishoiuteenuse osutaja kohta on järgmised:
1) tervishoiuteenuse osutaja äriregistri või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri kood või äriregistrisse mittekantud füüsilisest isikust ettevõtja isikukood;
2) tervishoiutöötaja registreerimistõendi number;
3) tervishoiutöötaja eriala;
4) tervishoiutöötaja telefoninumber.

(5) Andmed patsiendi kohta on järgmised:
1) ees- ja perekonnanimi (Eesti isikukoodi puudumise või Eesti kindlustuskaitse kehtetuse korral);
2) Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood;
3) sünniaeg (Eesti isikukoodi puudumisel);
4) sugu (Eesti isikukoodi puudumisel);
5) elukohariik;
6) teise Euroopa Liidu liikmesriigi kehtiva kindlustuskaitse korral kindlustuskaitset tõendava dokumendi liik; Euroopa ravikindlustuskaardi number; Euroopa ravikindlustuskaardi, Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud riik; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastamise kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse alguse kuupäev; Euroopa ravikindlustuskaardi asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi kehtivuse lõppemise kuupäev ja Euroopa ravikindlustuskaardi, asendussertifikaadi või kindlustajariigi pädeva asutuse vormikohase tõendi väljastanud asutus.

(6) Andmed meditsiiniseadme ja lubatud koguse kohta on järgmised:
1) meditsiiniseade;
2) soodustuse protsent;
3) lubatud kogus;
4) lubatud koguse väljaostmise perioodi alguse kuupäev;
5) lubatud koguse väljaostmise perioodi lõppemise kuupäev.

(7) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2–12 nimetatud tingimustele ning kandma retseptikeskusesse järgmised meditsiiniseadme müügi andmed:
1) apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta;
2) patsiendi kohta;
3) meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta.

(8) Andmed apteegiteenuse osutaja või meditsiiniseadme väljastanud muu juriidilise isiku kohta on järgmised:
1) tegevuskoht;
2) farmatseudi või proviisori registreerimistõendi number või meditsiiniseadme väljastanud muu isiku asjakohase tõendi number.

(9) Andmed patsiendi kohta on Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

(10) Andmed meditsiiniseadme ja meditsiiniseadme väljastamise kohta on järgmised:
1) meditsiiniseade;
2) kogus;
3) hind;
4) Eesti Haigekassa poolt tasutav summa;
5) soodustuse protsent;
6) väljastamise kuupäev;
7) ostja Eesti isikukood või selle puudumisel muu isikut identifitseeriv kood.

(11) Kui välja on kirjutatud meditsiiniseade, mis meditsiiniseadme müüjal hetkel puudub, peab meditsiiniseadme müüja meditsiiniseadme hankima mõistliku aja jooksul arvates meditsiiniseadme väljaostja meditsiiniseadme müüja poole pöördumisest.

§ 14. Tasu maksmise kohustuse ülevõtmine kuni 1. septembrini 2009. aastal

(1) Meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise aluseks on arsti otsus, mis on vormistatud saatekirjale.

(2) Haigekassa võtab üle ainult sellise haigekassa meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse, mille kohta arst on vormistanud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 41 lõike 2 alusel antud sotsiaalministri määruse «Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord» § 4 lõike 1 punktis 4 ja §-des 29–32 kehtestatud saatekirja, mis sisaldab järgmisi täiendavaid andmeid meditsiiniseadme vajaduse kohta:
1) meditsiiniseadme nimetus ja kogus;
2) operatsiooni/trauma kuupäev käesoleva määruse §-des 5 ja 6 nimetatud meditsiiniseadme puhul;
3) meditsiiniseadme kirjeldus käesoleva määruse §-des 5, 6 ja 8 nimetatud meditsiiniseadme puhul.

(3) Käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud meditsiiniseadmele esmakordse saatekirja saamisel vormistab haigekassa kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi, mis sisaldab järgmisi andmeid:
1) meditsiiniseadme kaardi number;
2) kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi;
3) kindlustatud isiku isikukood;
4) arsti saatekirjas märgitud andmed määratud meditsiiniseadme ja koguse kohta;
5) meditsiiniseadme väljastamise kuupäev ja kogus;
6) meditsiiniseadme müüja nimetus;
7) meditsiiniseadme nimetus;
8) meditsiiniseadme väljastaja allkiri.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhtudel on kindlustatud isik kohustatud esitama meditsiiniseadme müüjale meditsiiniseadme kaardi.

(5) Meditsiiniseadme väljastamisel on meditsiiniseadme müüja kohustatud kontrollima meditsiiniseadme kaardilt haigekassa poolt tasutava meditsiiniseadme koguse vastavust käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 nimetatud tingimustele ning kandma meditsiiniseadme kaardile käesoleva määruse §-des 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 ja 12 sätestatud meditsiiniseadme müügi andmed.

(6) Meditsiiniseadme kaardi kaotamisel vormistatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat.

(7) Meditsiiniseadme kaardi kasutamiskõlbmatuks muutumisel väljastatakse kindlustatud isikule meditsiiniseadme kaardi duplikaat pärast kasutamiskõlbmatuks muutunud kaardi tagastamist haigekassale.

(8) Meditsiiniseadme kaardi duplikaadi väljastamisel märgitakse sellele jooksva arvestusperioodi meditsiiniseadme müügi andmed.

(9) Ravimiseaduse § 81 lõikes 6 sisalduv meditsiiniseadet väljastava isiku kohustus loetakse täidetuks, kui meditsiiniseadme müüja on edastanud meditsiiniseadme müügiga seotud andmed haigekassale kuni ravikindlustuse seaduse 1. septembrini 2008 kehtiva redaktsiooni § 49 lõike 2 alusel sõlmitud lepingus kokkulepitud korras ja tähtaegadel.

§ 15. Määruse rakendamine

(1) Määruse § 1 lõikeid 1 ja 3, § 2–12 ning § 14 lõiget 9 rakendatakse alates 1. septembrist 2008. a.

(2) Määruse § 1 lõige 2 ja § 13 jõustuvad 1. septembril 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json