Teksti suurus:

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 „Jahieeskiri“ muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1190

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 „Jahieeskiri“ muutmine

Vastu võetud 16.10.2008 nr 43

Määrus kehtestatakse «Jahiseaduse» § 27 lõike 1 alusel.

Keskkonnaministri 7. märtsi 2003. a määruse nr 20 «Jahieeskiri» (RTL 2003, 35, 524; 2007, 92, 1521) § 1 lõige 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (19) Hundile võib pidada peibutus- või varitsus- või hiilimis- või ajujahti ning jahti piirdelippe ja jahikoera kasutades 1. novembrist 28. veebruarini.»

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json