Teksti suurus:

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.10.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 86, 1202

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine

Vastu võetud 17.10.2008 nr 66

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 43 lõike 1 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» (RTL 2002, 111, 1616; 2008, 81, 1124) lisas tehakse muudatused, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2. Rakendussätted

Määrust kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2008. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 17. oktoobri 2008. a määruse nr 66 «Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 «Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muutmine»
lisa

«Eesti Haigekassa ravimite loetelu» muudatused:

«Eesti Haigekassa ravimite loetelus» tehakse muudatused järgmistes ridades:

1162943 esetimiib C10AX09 EZETROL 10 mg N14 Merck Sharp & Dohme OÜ 50%   75% I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *rv kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l või suurem, rev kardioloogil ja endokrinoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      
1162965 esetimiib C10AX09 EZETROL 10 mg N28 Merck Sharp & Dohme OÜ 50%   75% I21*; I22*; I25.2*; Z45*; Z95* *rv kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l või suurem, rev kardioloogil ja endokrinoloogil, soodustus ei kehti enne hinnakokkuleppe jõustumist      

rv – ravimi väljakirjutamise õigus
rev – ravimi esmane väljakirjutamise õigus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json