Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi ühisdeklaratsioon

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:13.06.1994
Avaldamismärge:RT II 1994, 24, 79

Eesti Vabariigi ja Hiina Rahvavabariigi ühisdeklaratsioon

Vastu võetud 13.06.1994

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Hiina Rahvavabariigi presidendi Jiang Zemini kutsel viibis Eesti Vabariigi president Lennart Meri riiklikul visiidil Hiina Rahvavabariigis 12. juunist 18. juunini 1994.

Hiina Rahvavabariigi presidendi Jiang Zemini ja peaministri Li Pengi ning Eesti Vabariigi presidendi Lennart Meri vahel toimusid eraldi läbirääkimised ja kohtumised sõbralikus, siiras ja töises õhkkonnas, mille kestel nad arutasid nii kahepoolsete suhete hetkeolukorda ja perspektiive kui ka teisi vastastikust huvi pakkuvaid probleeme.

Mõlemad pooled soovivad teha järgmise avalduse:

1. Vastastikku kasutoov koostöö Hiina Rahvavabariigi ja Eesti Vabariigi vahel edeneb takistusteta. Mõlemad pooled kinnitavad veelkord soovi arendada suhteid vastatikuse suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse austamise, vastastikuse mittekallaletungi, teineteise siseasjadesse mittesekkumise, võrdsuse ja mõlemapoolse kasu ning rahuliku kooseksisteerimise alusel.

2. Mõlemad pooled peavad oluliseks vahetada informatsiooni ja kogemusi majanduse, teaduse, tehnika, kultuuri ning õigusteaduse valdkonnas konsultatsioonide kaudu.

3. Mõlemad pooled edendavad nende juurde akrediteeritud ametlike esinduste tegevust, vastavalt Diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni ja Konsulaarsuhete Viini konventsiooni sätetele.

4. Eesti Vabariigi Valitsus tunnistab, et Hiina Rahvavabariigi Valitsus on ainus seaduslik valitsus Hiinas ning Taiwan moodustab Hiina territooriumi lahutamatu osa. See kinnitab, et Eesti Vabariigi Valitsus ei loo mitte mingisuguses vormis riiklikke suhteid Taiwaniga. Hiina Rahvavabariigi Valitsus austab Eesti Vabariigi iseseisvust, suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust.

5. Mõlemad pooled peavad oluliseks kaasa aidata sidemete loomisele ühiskondlike institutsioonide, äristruktuuride ja kultuuriorganisatsioonide vahel.

6. Selleks, et soodustada kahepoolsete suhete arengut, korraldavad kahe välisministeeriumi ametnikud konsultatsioone nii kahepoolsete suhete küsimuses kui vastastikust huvi pakkuvates regionaalsetes ja rahvusvahelistes probleemides.

7. Mõlemad pooled on valmis tugevdama koostööd Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides, vastavalt ÜRO Hartale ja üldtunnustatud rahvusvahelise õiguse normidele.

8. Mõlemad pooled avaldavad vastuseisu igat lüki rahvusvahelisele terroristlikule tegevusele ning valmisolekut koostööks võitluses rahvusvahelise terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja relvade, narkootikumide, ajaloolise väärtusega esemete ning kunstiteostega salakaubitsemisele.

9. Mõlemad pooled rõhutavad, et igal riigil on õigus valida ühiskonna- ja majandussüsteemi ning arenguteed vastavalt oma huvidele ja kultuuripärandile. Erinevused neis valdkondades ei peaks takistama riikidevaheliste normaalsete suhete loomist ja arendamist.

10. Mõlemad pooled kinnitavad, et deklaratsioon ei ole suunatud mis tahes kolmanda riigi vastu ega kahjusta poolte õigusi ja kohustusi, mis tulenevad nende ja teiste riikide vahel sõlmitud, juba olemasolevatest kahepoolsetest ja mitmepoolsetest lepingutest.

Eesti Vabariigi nimel 
L. MERI

Hiina Rahvavabariigi nimel
JIANG ZEMIN