Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri 16. oktoobri 2007. aasta määruse nr 65 „Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 88, 1239

Haridus- ja teadusministri 16. oktoobri 2007. aasta määruse nr 65 „Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele“ muutmine

Haridus- ja teadusministri 16. oktoobri 2007. a määruse nr 65 «Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele» muutmine
Haridus- ja teadusministri 29. oktoobri 2008. a määrus nr 63

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 23 lõike 3 alusel.

Haridus- ja teadusministri 16. oktoobri 2007. a määruse nr 65 «Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse riiklikule õppekavale vastavuse kinnitamise tingimused ja kord ning nõuded õpikutele, töövihikutele, tööraamatutele ja muule õppekirjandusele» (RTL 2007, 80, 1379) § 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Tööraamat täidab õpiku ja töövihiku funktsiooni. Tööraamatut võib kirjastada 1.–2. klassile, põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava ja toimetuleku riikliku õppekava korral 1.–9. klassile.».

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Janar HOLM