Teksti suurus:

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aasta II poolaastal

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 89, 1253

Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2008. aasta II poolaastal

Vastu võetud 28.10.2008 nr 46

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõigete 3 ja 4, Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 «Kalapüügieeskiri» § 31 lõike 3, § 43 lõike 3 ja § 44 lõike 3 alusel, arvestades Eesti Vabariigi Valitsuse ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude säilitamise ja kasutamise alase koostöö kokkuleppe alusel moodustatud valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügikomisjoni teadlaste töörühma soovitusi ning tuginedes Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi ettepanekule.

§ 1. Koha alammõõt

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2008 keelatud püüda koha, mille pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime keskmiste kiirte alguseni on väiksem kui 35 cm või pikkus ninamiku tipust, suu suletud, kuni sabauime lõpuni on väiksem kui 40 cm.

§ 2. Koha kaaspüük

(1) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2008 lubatud alamõõdulise koha kaaspüük kõikide püügivahenditega kuni 30% arvuliselt kohasaagist, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul.

(2) Põhjanoodaga püügil on käesoleva määruse jõustumise päevast lugedes seitse kalendripäeva lubatud kaaspüügina püüda alamõõdulist koha kuni 50% arvuliselt kohasaagist ühe loomuse kohta.

§ 3. Püük põhjanoodaga

(1) Peipsi järvel on käesoleva määruse jõustumise päevast lugedes neliteist kalendripäeva lubatud püüda põhjanooda ehk mutnikuga, kusjuures noodapära lõpust 5 m ulatuses on esimesel kuni seitsmendal kalendripäeval on keelatud kasutada väiksemat silmasuurust kui 48 mm ja kaheksandal kuni neljateistkümnendal kalendripäeval väiksemat silmasuurust 80 mm.

(2) Peipsi järvel on keelatud püük põhjanoodaga pärast neljateistkümne kalendripäeva möödumist käesoleva määruse jõustumise päevast kuni 31. detsembrini 2008.

§ 4. Püügikeeld

(1) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük mõrraga 1. novembrist 31. detsembrini 2008.

(2) Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on keelatud püük pöörinoodaga käesoleva määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2008.

§ 5. Rakendussäte

Keskkonnaministri 17. juuli 2008. a määrus nr 34 «Ajutised püügikitsendused Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel 2008. aasta II poolaastal» (RTL 2008, 63, 899) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Jaanus TAMKIVI

Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json