Teksti suurus:

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord“ muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 90, 1262

Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 „Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord“ muutmine

Vastu võetud 05.11.2008 nr 49

Määrus kehtestatakse «Kriminaalmenetluse seadustiku» § 419 lõike 5 alusel.

§ 1. Justiitsministri 25. juuni 2004. a määruse nr 49 «Üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord» (RTL 2004, 89, 1406) § 20 lõikes 1 asendatakse sõna «kaitsejõududesse» sõnaga «kaitseväkke».

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Minister Rein LANG

Kantsler Margus SARAPUU

/otsingu_soovitused.json