Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 145 „Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 49, 274

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 145 „Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised“ muutmine

Vastu võetud 11.11.2008 nr 157

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 51 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 145 «Vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 239) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Füüsilise isiku kauba vabasse ringlusse lubamisel täidetakse tollideklaratsioon «Tolliseaduse» § 37 lõike 8 alusel vastavalt rahandusministri määrusega kehtestatud täiendavatele juhistele tollideklaratsiooni ja lihtsustatud tollideklaratsiooni täitmiseks, esitamiseks ja aktsepteerimiseks ning deklaratsioonides sisalduvate andmete esitamiseks.»;

2) määruse § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Reisija poolt tolliterritooriumile toimetatud enda tarbeks omandatud ning reisi jätkamiseks vajaliku transpordivahendi vabasse ringlusse lubamisel võib tollideklaratsiooni lahtritesse 31, 33 ja 47 märkida eeldatavad andmed. Reisija peab viie kalendripäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates tasuma transpordivahendi vabasse ringlusse lubamisel tasumisele kuuluvad maksud ja esitama elukohajärgsele tolliasutusele maksusumma kontrollimiseks vajalikud andmed.».

Peaminister Andrus ANSIP

Rahandusminister Ivari PADAR

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json