Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna Tamsalu alevi omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 4, 57

Lääne-Viru maakonna Tamsalu alevi omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 21.01.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest Lääne-Viru maakonna Tamsalu Alevi Rahvasaadikute Nõukogu valmisoleku kohta minna üle omavalitsusele, o t s u s t a b Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada Lääne-Viru maakonna Tamsalu alevi omavalitsuslik staatus ja kehtestada see 1991. a. 24. jaanuarist.

2. Käesolev seadlus jõustub tema vastuvõtmise momendist.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 21 jaanuaril 1991.