Teksti suurus:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:

Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine

Vastu võetud 26.11.2007 nr 53
RTL 2007, 93, 1543
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmise määrusega (vastuvõtmise aeg, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

30.10.2008 nr 33 (RTL 2008, 92, 1287) 1.01.2009

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 22 lõike 6 ja § 44 lõike 7 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 9 lõike 7 alusel.

§ 1. Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonid

Kehtestada järgmised residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioonide vormid:
1) vorm A «Residendist füüsilise isiku tuludeklaratsioon» (lisa 1);
2) vormi A lisa «Tabelite 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 ja 9.9 lisalehed» (lisa 2);
3) vorm E «Residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu» (lisa 3);
4) vorm MM «Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu» (lisa 4);
5) vormi MM lisa 1 «Osalused madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus» (lisa 5);
6) vormi MM lisa 2 «Ettevõtluse tuludest suuremate kulude arvestus» (lisa 6).

§ 2. Rakendussätted

(1) Rahandusministri 13. novembri 2006. a määrus nr 54 «Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine» tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 2008. aasta 1. jaanuaril.


Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.11.2007. a resolutsioon nr 17-1/07-07753.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

/otsingu_soovitused.json