Teksti suurus:

1991. aasta 3. märtsil Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses korraldatud referendumi tulemuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 8, 127

1991. aasta 3. märtsil Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses korraldatud referendumi tulemuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 11.03.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Kinnitada Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni protokoll Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses 1991. aasta 3. märtsil korraldatud referendumi tulemuse kohta.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 11. märtsil 1991.

EESTI VABARIIGI VALIMISKOMISJONI PROTOKOLL

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise küsimuses 3. märtsil 1991 korraldatud referendumi tulemuste kohta

Valimise territoriaalkomisjonide protokollide alusel tegi Eesti Vabariigi Valimiskomisjon kindlaks:

1. Valimise territoriaalkomisjonide üldarv 21

2. Valimise territoriaalkomisjonide arv, kes esitasid protokollid referendumi tulemuse kohta 21

3. Valimisjaoskondade üldarv Eesti Vabariigis 1008

4. Valimisjaoskondade arv, kes esitasid protokollid hääletamistulemuste kohta 1001

5. Valijate nimekirjadesse kantud isikute üldarv Eesti Vabariigis 1144 309

6. Hääletamissedeli saanud isikute üldarv 949 354

7. Hääletamisest osavõtnute arv 948130

8. Küsimusele «Kas Teie tahate Eesti Vabariigi riikliku iseseisvuse ja sõltumatuse taastamist?»

jaatavalt vastanute arv 737 964

eitavalt vastanute arv 203199

9. Kehtetuks tunnistatud hääletamissedelite arv 6967

Kaebusi referendumit korraldanud komisjonide tegevuse peale pole Eesti Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud.

Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni esimees E. -J. Truuväli
Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni esimehe asetäitja R. Mäll
Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni sekretär G. Jänes
Eesti Vabariigi Valimiskomisjoni liikmed E. Avila
A. Brokmann
R. Dzemilov
M. Heidmets
H. Lindmäe
A. Must
L. Niklus
L. Sainoga
A. Solomov
K. Tiilik
T. Torgo
D. Visnapuu

Tallinn, 4. märtsil 1991.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json