Teksti suurus:

Lääne-Viru maakonna Rakvere valla ning Tallinna linna Saue alevi ja Pärnu maakonna Tootsi alevi omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 19, 245

Lääne-Viru maakonna Rakvere valla ning Tallinna linna Saue alevi ja Pärnu maakonna Tootsi alevi omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 06.06.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest Lääne-Viru maakonna Rakvere Küla Rahvasaadikute Nõukogu ning Tallinna linna Saue alevi ja Pärnu maakonna Tootsi alevi rahvasaadikute nõukogude valmisoleku kohta minna üle omavalitsusele, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada Lääne-Viru maakonna Rakvere valla, Tallinna linna Saue alevi ja Pärnu maakonna Tootsi alevi omavalitsuslik staatus ning kehtestada see 1991. a. 6. juunist.

2. Käesolev seadlus jõustub tema vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 6. juunil 1991.