Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse terminite ja nimetuste korrastamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 24, 288

Kohaliku omavalitsuse terminite ja nimetuste korrastamise kohta

Vastu võetud 11.07.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Vaidlustamata Eesti haldusüksuste nimetusi nende ajaloolises kujunemises, kuid lähtudes kehtivast haldusterritoriaalsest jaotusest ning vajadusest korrastada kohaliku omavalitsuse termineid ja nimetusi, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kehtestada ametlikuks kasutamiseks, et Eesti Vabariigi maakonnad on Harju maakond (Harjumaa), Hiiu maakond (Hiiumaa), Ida-Viru maakond (Ida-Virumaa), Jõgeva maakond (Jõgevamaa), Järva maakond (Järvamaa), Lääne maakond (Läänemaa), Lääne-Viru maakond (Lääne-Virumaa), Põlva maakond (Põlvamaa), Pärnu maakond (Pärnumaa), Rapla maakond (Raplamaa), Saare maakond (Saaremaa), Tartu maakond (Tartumaa), Valga maakond (Valgamaa), Viljandi maakond (Viljandimaa), Võru maakond (Võrumaa).

Kehtestada kohaliku omavalitsuse organite terminid ja nimetused vastavalt lisale.

3. Uute pitsatite, templite, stampide, plankide, formularide ja siltide tellimisel on kohaliku omavalitsuse organid kohustatud järgima käesoleva seadlusega kehtestatud termineid ja nimetusi.

4. Teise tasandi ning omavalitsuslikus staatuses tunnustatud esmatasandi kohaliku omavalitsuse organitel korrastada pitsatid, templid ja stambid 1992. a. 1. juuliks ning plangid, formularid ja sildid 1993. a. 1. jaanuariks.

5. Omavalitsuslikus staatuses tunnustamata küla-, alevi- ja linnaomavalitsuse esinduskogude ning täitevorganite asjaajamises kasutatakse staatuse tunnustamiseni seniseid pitsateid, templeid, stampe, planke, formulare ja silte, kusjuures plankidel, formularidel ja siltidel tuleb asendada sõnad «Eesti NSV» sõnadega «Eesti Vabariik».

6. Kehtestada, et maakonna, linna, alevi või valla nime kasutamine kohalike asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide nimetustes kooskõlastatakse Eesti Vabariigi Riikliku Keeleametiga.

7. Käesolev seadlus jõustub tema vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 11. juulil 1991.

Lisa
Kinnitatud
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi
1991. a. 11. juuli seadlusega

Kohaliku omavalitsuse terminid ja nimetused

Terminid

1. Maakond

2. Linn

3. Alev

4. Vald

5. Maavolikogu

6. Linnavolikogu

7. Alevivolikogu

8. Vallavolikogu

9. Maavalitsus

10. Linnavalitsus

11. Alevivalitsus

12. Vallavalitsus

13. Maavanem

14. Linnapea

15. Alevivanem

16. Vallavanem

17. Abimaavanem

18. Abilinnapea

19. Abialevivanem

20. Abivallavanem

21. Maasekretär

22. Linnasekretär

23. Alevisekretär

24. Vallasekretär

Näidisnimetused

Järva maakond e. Järvamaa

Rakvere linn, Kohtla-Järve linn

Rapla alev

Urvaste vald

Hiiu Maavolikogu

Kiviõli Linnavolikogu

Tamsalu Alevivolikogu

Tõlliste Vallavolikogu

Saare Maavalitsus

Sillamäe Linnavalitsus

Kohila Alevivalitsus

Muhu Vallavalitsus

Lääne maavanem

Türi linnapea

Saue alevivanem

Rae vallavanem

Viljandi abimaavanem

Kilingi-Nõmme abilinnapea

Vändra abialevivanem

Vormsi abivallavanem

Võru maasekretär

Tallinna linnasekretär

Kohtla-Nõmme alevisekretär

Põdrala vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json