Teksti suurus:

Tallinna Linnakohtu moodustamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 29, 336

Tallinna Linnakohtu moodustamise kohta

Vastu võetud 15.08.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Tallinna kohtute töö ümberkorraldamiseks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium otsustab:

1. Ühendada Tallinna linnarajoonide rahvakohtud (Tallinna Kalinini Rajooni Rahvakohus, Tallinna Lenini Rajooni Rahvakohus, Tallinna Mererajooni Rahvakohus ja Tallinna Oktoobri Rajooni Rahvakohus) 1. novembrist 1991. a. Tallinna Linnakohtuks.

Lugeda Tallinna linnarajoonide rahvakohtute kohtunikud ja rahvakaasistujad Tallinna Linnakohtu kohtunikeks ja kaasistujateks kuni nende volituste lõppemiseni.

2. Tallinna Linnakohtu pädevusse ning alluvusse kuuluvad kõik varem Tallinna linnarajoonide kohtute pädevusse ning alluvusse kuulunud tsiviil-, kriminaal- ja haldusasjad vastavalt seadusele.

Tallinna linnarajoonide rahvakohtutes olevate kohtuasjade menetlemist jätkab Tallinna Linnakohus.

3. Tunnistada kehtetuks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 23. veebruari 1957. a. seadlus «Tallinna linna rahvakohtute reorganiseerimisest» (ENSV Teataja 1957, nr art. 46).

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 15. augustil 1991.

/otsingu_soovitused.json