Teksti suurus:

NSV Liidu riigiorganite alluvuses või halduses olevate või nende juhtimisel tegutsevate Eesti Vabariigis asuvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vara ja juhtimise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 30, 353

NSV Liidu riigiorganite alluvuses või halduses olevate või nende juhtimisel tegutsevate Eesti Vabariigis asuvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vara ja juhtimise kohta

Vastu võetud 29.08.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Tunnistada kehtetuks kõik pärast 1940. aasta 16. juunit Eesti Vabariigi või Eesti NSV riigivõimu- ja -valitsemisorganite poolt vastuvõetud aktid, millega ettevõtted, asutused ja organisatsioonid anti üle NSV Liidu riigivalitsemisorganite alluvusse, haldusse või juhtimisele.

Eesti Vabariigi Valitsusel korraldada nimetatud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtimine.

2. Vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 20. augusti otsusele «Eesti riiklikust iseseisvusest» ja tuginedes Eesti Vabariigi omandiseaduse paragrahvile 35, on Eesti Vabariigi territooriumil asuvate NSV Liidu riigivalitsemisorganite alluvuses või halduses olnud või nende juhtimisel tegutsenud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide vara Eesti Vabariigi omand.

Eesti Vabariigi Valitsusel lahendada NSV Liidu Kaitseministeeriumi ja temale alluvate struktuuriüksuste omanduses või kasutuses oleva vara kuuluvuse küsimused.

3. Eesti Vabariigi Valitsusel määrata kindlaks Eesti Vabariigi omandusse võetud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide vara koosseis, võttes arvele ka väljaspool Eesti Vabariiki asuvate NSV Liidu ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide Eesti Vabariigis paiknevate filiaalide ja teiste strukturiüksuste vara ning lahendada koostöös NSV Liidu riigivalitsemisorganitega vara ülevõtmise korralduslikud ning tehnilised probleemid.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 29. augustil 1991.

/otsingu_soovitused.json