Teksti suurus:

Põhiseadusliku Assamblee valimistest

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 30, 356

Põhiseadusliku Assamblee valimistest

Vastu võetud 03.09.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Lähtudes 1991. aasta 20. augusti Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusest «Eesti riiklikust iseseisvusest», otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu:

1. Eesti Vabariigi Põhiseaduslik Assamblee on 60-liikmeline. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu valib oma liikmete hulgast 30 Põhiseadusliku Assamblee liiget ning Eesti Kongress valib oma liikmete hulgast 30 Põhiseadusliku Assamblee liiget.

2. Kandidaatide ülesseadmine on vaba. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu ja Eesti Kongressi ühisliikmed võivad kandideerida vaid ühes esinduskogus omal valikul.

3. Põhiseadusliku Assamblee valimised toimuvad proportsionaalsuse meetodil, kusjuures konkreetse valimissüsteemi kasutamise, samuti kandidaatide esitamise aja ja valimiste aja määravad kaks esinduskogu iseseisvalt. Valimistulemused tehakse kindlaks üheaegselt 1991. aasta 7. septembril ja kinnitatakse järgnevalt Ülemnõukogu poolt. Häälte lugemine on avalik.

4. Põhiseadusliku Assamblee liikmete valimine Ülemnõukogus toimub üksiku ülekantava hääle meetodil.

5. Kandidaadid Põhiseadusliku Assamblee liikmeks valimiseks Ülemnõukogus esitatakse kirjalikult Ülemnõukogu juhatajale 4. septembril kella 14-ni ning valimised viiakse läbi 5. septembri istungil.

6. Ülemnõukogus valimisnimekirja kandmiseks on vajalik kandidaadi allkiri järgmisele avaldusele: «Kandideerides Põhiseadusliku Assamblee liikmeks, nõustun Põhiseadusliku Assamblee ülesandega töötada välja iseseisva Eesti Vabariigi põhiseadus ja kohustun valituks osutumisel aktiivselt osalema Põhiseadusliku Assamblee töös. »

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 3. septembril 1991.