Teksti suurus:

Liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.12.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 49, 270

Liikluskindlustuse seaduse §-de 3 ja 10 muutmise seadus

Vastu võetud 05.11.2008

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 18. novembri 2008. a otsusega nr 358

Liikluskindlustuse seaduses (RT I 2001, 43, 238; 2007, 55, 368) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Sadamas sildunud riigisisest liinivedu tegevale reisiparvlaevale mootorsõidukite pealesõitu ja sellelt mahasõitu loetakse teeliikluseks.»

§ 2. Paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kindlustusandja ei võta täiendavat kindlustusmakset ega muud tasu lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis kehtiva rohelise kaardi eest. Kindlustusandjal on õigus võtta täiendavat tasu muus riigis kehtiva rohelise kaardi eest.»

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json