Teksti suurus:

Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määruse nr 89 ""Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.1 "Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.11.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 94, 1300

Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määruse nr 89 ""Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava" meetme 1.1 "Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks" raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 18.11.2008 nr 111

Määrus kehtestatakse «Kalandusturu korraldamise seaduse» § 194 lõike 1 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta (ELT L 223, 15.08.2006, lk 1–44) artikli 17 lõike 6 alusel heaks kiidetud «Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskavaga».

Põllumajandusministri 29. augusti 2008. a määrust nr 89 ««Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava» meetme 1.1 «Riigiabi kalapüügi alaliseks lõpetamiseks» raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 74, 1029) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Taotluses nimetatud kalalaevaga on «Kalapüügiseaduse» alusel ja korras antud kalapüügiloa alusel merel kala püütud taotluse esitamisele vahetult eelnenud 12-kuulisel perioodil vähemalt 75 päeva või 80 protsenti «Kalapüügiseaduse» alusel püügivõimalusena eraldatud püügipäevadest.».

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json