Teksti suurus:

Kaitseministri määruste muutmine

Kaitseminister
määrus

lisa 13080353

Lisa


Lisa                           
kaitseministri 17. jaanuari 2001. a       
määruse nr 2 "Kaadrikaitseväelase       
teenistuslehe vorm ja pidamise kord"     
juurde                         
(kaitseministri 19.11. 2008. a määruse nr 19  
"Kaitseministri määruste muutmine" sõnastuses)

 

KAADRIKAITSEVÄELASE TEENISTUSLEHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Perekonnanimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Eesnimi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Isikukood)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sünniaeg

 

 

Sünnikoht

 

 

Perekonnaseis

 

Abikaasa

 

 

Lapsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haridus ja eriala

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppeasutus

Lõpetamise aeg

Eriala

Diplomi, kutsetunnistuse nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadeemiline  kraad

 

Eriala

Kelle poolt antud, kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesti kaitseväelase tõotuse andmise

 

 

 

 

 

 

aeg

 

 

 

koht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevteenistuse lepingu

 

 

 

 

 

 

 

number

sõlmimise aeg

 

koht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadrikaitseväelase lepingulisse teenistusse võtmise käskkirja

 

 

 

 

väljaandja

 

number

 

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitseväeteenistuse staaž

 

 

 

 

 

 

 

 

seisuga

 

aastat

 

kuud

 

päeva

 

 

 

Kaitseväeteenistuse staaži tõendavate dokumentide koopiate lehekülgede arv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kande tegi (ees- ja perekonnanimi, allkiri)

 

Staažiga tutvunud (kaitseväelase allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadrikaitseväelase keeleoskus

 

 

 

 

 

 

 

Võõrkeel

Test

Testi tulemus

Millal testitud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadrikaitseväelase auaste

 

 

 

 

 

 

 

Auaste

Kelle poolt antud või muudetud

Alusdokument

 

 

 

 

 

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuskäik

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Määramise aeg

Teenistuskoht, struktuuriüksus, ametikoht; ametikohalt või teenistusest vabastamisel ka formuleering viitega seaduse paragrahvile, lõikele, punktile

 

Alusdokument

 

algus

lõpp

 

 

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhkused

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puhkuse liik

Ajavahemik

Kuupäevad

Alusdokument

 

 

 

 

 

algus

lõpp

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegevteenistussuhte peatamine

 

 

 

 

 

 

 

Põhjus

Algus

Lõpp

Alusdokument

 

 

 

 

 

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadrikaitseväelase välislähetused

 

 

 

 

 

 

 

Lähetuse sihtkoht

Eesmärk

Lähetuse aeg

Alusdokument

 

 

 

 

 

algus

lõpp

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täienduskoolitus, väljaõpe

 

 

 

 

 

 

 

Koolituse nimetus

Koht, õppeasutus

Toimumisaeg

Alusdokument

 

 

 

 

 

algus

lõpp

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atesteerimine

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Kuupäev

Atestatsiooni liik

 

 

Atesteerija ettepanek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riiklikud teenetemärgid

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Teenetemärgi nimetus ja klass

Alusdokument

 

 

 

 

 

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juurdepääsu load

 

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Juurdepääsuloa number

 

Tase

 

 

Kehtivusaeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaadrikaitseväelase reservi või erru arvamine

 

 

 

 

 

 

Reservi või erru arvamise alus koos viitega seaduse

Kuupäev

Alusdokument

sättele

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuslehe sulgemine ja kaitseväeteenistuse staaž lepingulisest teenistusest vabastamisel

 

Sulgemise põhjus

Kuupäev

Alusdokument

 

 

 

 

 

 

 

nimetus

number

kuupäev

 

 

 

 

 

Kaitseväeteenistuse staaži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seisuga

 

aastat

 

kuud

Kande tegi (ees- ja perekonnanimi, allkiri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenistuslehele lisatavate dokumentide ja lisalehekülgede loetelu

 

 

 

 

Jrk nr

 

 

 

 

 

 

 

 


/otsingu_soovitused.json