Teksti suurus:

Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste väljaandmise korraldamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 42, 508

Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste väljaandmise korraldamise kohta

Vastu võetud 21.11.1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI OTSUS

Eesti Vabariigi kodanike isikutunnistuste kehtestamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:

1. Esitada 1. detsembriks 1991. a. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumile ettepanekud NSV Liidu kodaniku passi käibelt kõrvaldamiseks Eesti Vabariigi kodaniku isikut tõendava dokumendina.

2. Võtta oma pädevusse Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste väljaandmine, arvestades Eesti Komitee tehtud tööd selles valdkonnas ja lähtudes Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 6. novembri otsuse «Eesti Vabariigi kodakondsuse kohta» punktist 2.

3. Tunnustada Eesti Vabariigi kodakondsust tõendava dokumendina Eesti Vabariigi riigivalitsemisorganite poolt väljaantavat isikutunnistust, mille aluseks on Eesti Komitee kodakondsusameti poolt väljatöötatud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistus koos lisaandmete ja -elementidega.

4. Võtta Eesti Vabariigi kodanike isikutunnistuste väljaandmisega seonduv asjaajamine üle Eesti Komitee kodakondsusametilt nimetatud ameti ja Eesti Vabariigi Riikliku Kodakondsusameti vahel kokkulepitud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuariks 1992.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 21. novembril 1991.