HALDUSÕIGUSLiiklus ja transportVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSJäätmekäitlusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Eesti Vabariigi jäätmeseaduse kehtestamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.05.1992
Avaldamismärge:RT 1992, 21, 297

Eesti Vabariigi jäätmeseaduse kehtestamise kohta

Vastu võetud 14.05.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Kehtestada Eesti Vabariigi jäätmeseadus kuue kuu möödudes selle vastuvõtmise päevast.

2. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks kuue kuu jooksul:

1) kehtestada ohtlike jäätmete ekspordi, impordi ja transiitveo korraldamise ja käitlemise litsentsi andmise kord;

2) kehtestada ohtlike jäätmete märgistamise kord;

3) kehtestada jäätmeloa andmise tingimused ja töötada välja tingimused, mis soodustaksid jäätmete kui potentsiaalse toorainega seonduvate küsimuste lahendamist ettevõtluse baasil;

4) tagada Eesti Vabariigi Valitsuse määruste ja muude normatiivaktide vastavusse viimine Eesti Vabariigi jäätmeseadusega.

3. Kinnitada Eesti Vabariigi ühinemine ÜRO 1989. aasta Baseli konventsiooniga «Ohtlike jäätmete liikumisest üle riigipiiride ja nende paigutamisest».

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 14. mail 1992.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json