HALDUSÕIGUSAvalik teenistus

Teksti suurus:

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2009
Avaldamismärge:RT I 2008, 50, 275

Välja kuulutanud
Vabariigi President
24.11.2008 otsus nr 361

Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus

Vastu võetud 19.11.2008

§ 1.   Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmine 2009. ja 2010. aastal

  Kuni 2010. aasta 28. veebruarini on:
 1) Vabariigi Presidendi ametipalk Eesti keskmise palga ning Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta neljanda kvartali Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduse §-s 2 sätestatud koefitsiendi korrutis;
 2) peaministri, ministri, kaitseväe juhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, Riigikohtu esimehe, Riigikohtu liikme, ringkonnakohtuniku ning maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalk Eesti keskmise palga ning Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ning nimetatud seaduses sätestatud vastava koefitsiendi korrutis;
 3) soolise võrdõiguslikkuse voliniku ametipalk on Eesti keskmise palga ja riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis, kuid mitte suurem kui 2007. aasta Eesti keskmise palga ja nimetatud seaduse § 9 lõikes 6 sätestatud koefitsiendi korrutis.

§ 2. Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 2009. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA