Teksti suurus:

Põhiseaduse Assamblee töö kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 3, 35

Põhiseaduse Assamblee töö kohta

Vastu võetud 16.01.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Seoses vajadusega arvestada põhiseaduse eelnõu kohta tehtud märkusi ja ettepanekuid ning ekspertarvamusi, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu:

Teha Põhiseaduse Assambleele ülesandeks viia koostöös Eesti Vabariigi justiitsministri Jüri Raidla poolt juhitava ekspertgrupiga ja teiste ekspertidega põhiseaduse eelnõusse vajalikud muudatused ja täiendused enne selle üleandmist Eesti Vabariigi Ülemnõukogule.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 16. jaanuaril 1992.