Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsuse «Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste väljaandmise korraldamise kohta» tühistamisest

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 13, 202

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsuse «Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste väljaandmise korraldamise kohta» tühistamisest

Vastu võetud 08.04.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Arvestades, et Eesti Komitee isikutunnistuste väljaandmine riigiorganite poolt, mis pole veel alanudki, ei kiirenda Eesti Vabariigi kodanikkonna fikseerimist valijate nimekirjades ja kodanike registris, samuti asjaolu, et on ette valmistatud Eesti Vabariigi kodanike riiklike passide kehtestamine, mis vastavad nii siseriiklikele kui ka rahvusvahelistele nõuetele, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu:

1. Tühistada 1991. aasta 21. novembri Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi otsus «Eesti Vabariigi kodanikele isikutunnistuste valjaandmise korraldamise kohta».

2. Eesti Vabariigi Valitsusel alustada 1992. aasta 15. maist Eesti Vabariigi kodanikele riiklike isikutunnistuste (passide) väljaandmist, mis vastaksid oma sisult ja vormilt nii siseriiklikele kui rahvusvahelistele nõuetele. Tagada Eesti Vabariigi passide saamine kõigile kodanikele.

3. Mitte siduda isikutunnistuste väljaandmisega põhiseaduse rahvahääletuse ega Riigikogu valimiste valimisnimekirjade koostamist.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 8. aprillil 1992.