Teksti suurus:

Harju maakonna Nissi valla, Pärnu maakonna Kihnu valla ning Valga maakonna Valga linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 23, 318

Harju maakonna Nissi valla, Pärnu maakonna Kihnu valla ning Valga maakonna Valga linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 21.05.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest Harju maakonna Nissi külanõukogu, Pärnu maakonna Kihnu külanõukogu ning Valga maakonna Valga linnanõukogu valmisoleku kohta minna üle omavalitsusele, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada Harju maakonna Nissi valla, Pärnu maakonna Kihnu valla ning Valga maakonna Valga linna omavalitsuslik staatus ja kehtestada see 1992. a. 21. maist.

2. Käesolev seadlus jõustub vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 21. mail 1992.