Teksti suurus:

Põlva maakonna Mikitamäe, Veriora ja Värska valla ning Valga maakonna Palupera valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 24, 340

Põlva maakonna Mikitamäe, Veriora ja Värska valla ning Valga maakonna Palupera valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 04.06.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest Põlva maakonna Mikitamäe, Veriora ja Värska külanõukogu ning Valga maakonna Palupera külanõukogu valmisoleku kohta minna üle omavalitsusele, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada Põlva maakonna Mikitamäe, Veriora ja Värska valla ning Valga maakonna Palupera valla omavalitsuslik staatus ja kehtestada see 1992. a. 4. juunist.

2. Käesolev seadlus jõustub vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 4. juunil 1992