Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõust tulenevate seaduste eelnõude väljatöötamisest

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 27, 356

Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõust tulenevate seaduste eelnõude väljatöötamisest

Vastu võetud 11.06.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU OTSUS

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Kinnitada Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõust tulenevate seaduste eelnõude väljatöötamise kava vastavalt käesoleva otsuse lisale.

2. Kehtestada, et seaduste eelnõud esitatakse Eesti Vabariigi Riigikogule koos ekspertarvamusega ekspertgrupilt koosseisus H. Allvee. A. Glikman, H. Kiviloo, E. Kornel, A. Leps, J. Oja, E. Raska, I. Rebane. H. Sauks, R. Söörd, J. Talve ja J. Uibopuu.

3. Teha Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile ülesandeks tagada töögruppide töö koordineerimine ning väljatöötatud seaduste eelnõude seadustehniline viimistlemine.

4. Kehtestada, et töögruppide liikmed valivad endi hulgast grupi juhi, kellega Eesti Vabariigi Justiitsministeerium sõlmib lepingu vastava seaduse eelnõu väljatöötamiseks.

Töögrupid ja ekspertgrupp võivad vajadusel kaasata vastava ala spetsialiste.

5. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks tagada töögruppide ja ekspertgrupi töö tasustamine ja vajalikud materiaal-tehnilised tingimused.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 11. juunil 1992

Lisa
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
1992. aasta 11. juuni otsuse juurde

Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõust tulenevate seaduste eelnõude väljatöötamise kava

1. Riigikogu kodukorra seadus (§ 63, 69) ja Riigikogu töökorra seadus (§ 71)

Töörühm: R. Lang, H. Schneider, S. Hiedel, A. Kiris, J. Allik. Ü. Aaskivi, I. Hallaste, P. Kask.

2. Vabariigi Valitsuse seadus (§ 94)

Töörühm: H. Allvee, K. Merusk, R. Narits, J. Raidla, H. Schneider, R. Vare, U. Veering, I. Toome, I. Hallaste, A. Ristkok.

3. Põhiseadusliku järelevalve kohtumenetluse seadus (§ 152)

Töörühm: J. Kirikal, A. Kull, K. Luik, J. Odar, K. Tamm, E. Truuväli, T. Käbin, J. Rätsep. A. Junti.

4. Õiguskantsleri õigusliku seisundi seadus (§ 144)

Töörühm: V. Glaase, J. Kaljuvee, E. Kergandberg, E. Oja, J. Oja, T. Käbin, J. Rätsep.

5. Erakondade seadus (§ 48)

Töörühm: J. Raidla, A. Maarend, L. Hänni, M. Laar, A. Junti, M. Lauristin.

6. Vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadus (§ 50)

Töörühm: K. Hallik, G. Hazak, A. Kirch, J. Napa, E. Rahumaa, J. Jõerüüt, S. Sovetnikov, E. Leisson.

7. Eesti Vabariigis elavate teiste riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute õigusliku seisundi seadus (§ 9, 28, 29, 31, 44)

Töörühm: K. Hallik, A. Kollist, J Kaljuvee, L. Liivamägi, L. Hänni, T. Käbin, E. Leisson, S. Sovetnikov, J. Telgmaa.

8. Riigi Teataja seadus (§ 3. 108)

Töörühm: E. Bekker, I. Koolmeister, K. Merusk, R. Narits, M. Nirk, J. Odar, T. Käbin.

9. Erakorralise seisukorra seadus (§ 129, 130, 131)

Töörühm J. Kaljuvee, I. Koolmeister, A. Laaneots, R. Vare, U. Veering, H Eller, K. Kama, E. Savisaar.

10. Riigikaitse Nõukogu seadus (§ 127)

Töörühm: J Kaljuvee, A. Laaneots, K. Kama, R. Tamme

11. Julgeolekuteenistuse seadus (§ 54)

Töörühm: J. Kaljuvee, H. Lindmäe, E. Rannus, U. Veering, H. Eller, K. Kama, E. Savisaar, P. Priks.

12. Välisteenistuse seadus (§ 30, 120)

Töörühm: H. Lindpere, M. Piiskop, J. Põld, A. Maarend, T. Käbin, P. Jermoškin, I. Fjuk.

13. Riigiteenistuse seadus (§ 30)

Töörühm: H. Allvee, J. Liventaal, K. Merusk, I. Orgo, J. Põld, U. Veering, Ü. Uluots, K. Sergij, M. Lauristin.

14. Vabariigi presidendi ja Vabariigi Valitsuse liikmete kohtulikule vastutusele võtmise seadus (§ 85, 101)

Töörühm: K. Merusk. J. Oja, J. Raidla, J. Sootak, J. Rätsep.

15. Kohalike omavalitsuste korralduse seadus (§ 160)

Töörühm: A. Lauren, J. Liventaal, S. Lääne, E. Markvart, S. Mäeltsemees, M. Saunanen, T. Torgo, J. Telgmaa, I. Hallaste, J. Jevstignejev, A. Ristkok, P. Priks.

16. Seadus järelevalvest kohalike omavalitsuste tegevuse üle (§ 160)

Töörühm: H. Allvee, I. Koolmeister, J. Liventaal, T. Rahnu, J. Telgmaa, I. Hallaste, J. Jevstignejev, A. Ristkok.

17. Kohaliku omavalitsuse valimise seadus (§ 154, 156)

Töörühm: G. Jänes, I. Koolmeister, T. Torgo, E. Truuväli, J. Allik, I. Hallaste, J. Jevstignejev, N. Zolin, P. Kask, A. Ristkok.

18. Mittetulundusühingute ja -liitude seadus (§ 48)

Töörühm: S. Ahelik, M. Laar, J. Jõerüüt, P. Grigorjev, A. Junti.

19. Rahvahääletuse seadus (§ 105, 106)

Töörühm: I. Koolmeister, J. Põld, E. Truuväli, I. Hallaste.

20. Rahuaja riigikaitse seadus (§ 126)

Töörühm: J. Kaljuvee, I. Koolmeister, A. Laaneots. E. Rahumaa, I. Ranne, E. Truuväli, R. Vare, U. Veering, Ü. Uluots, K. Kama, R. Tamme.

21. Välissuhtlemise seadus (§ 120)

Töörühm: E. Liimets, D. Liiv, H. Lindpere, M. Piiskop, I. Toome. M. Laar, I. Fjuk.

/otsingu_soovitused.json