Teksti suurus:

Saare maakonna Salme valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 37, 483

Saare maakonna Salme valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 30.07.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Võttes arvesse Saare Maavolikogu ning Salme Küla Rahvasaadikute Nõukogu taotlusi ning kuulanud ära haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni seisukoha otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada erandina Salme valla omavalitsuslik staatus tema praegusel haldusterritooriumil, välja arvatud endise Torgu valla maa-alal ja kehtestada see 1992. a. 30. juulist.

2. Käesolev seadlus jõustub vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 30. juulil 1992.