Teksti suurus:

Harju maakonna Keila ja Loksa valla, Hiiu maakonna Käina ja Lauka valla ning Kärdla linna, Jõgeva maakonna Saare valla ja Mustvee linna, Kohtla-Järve linna Püssi alevi ning Võru maakonna Misso valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu Presiidium
Akti liik:seadlus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 37, 485

Harju maakonna Keila ja Loksa valla, Hiiu maakonna Käina ja Lauka valla ning Kärdla linna, Jõgeva maakonna Saare valla ja Mustvee linna, Kohtla-Järve linna Püssi alevi ning Võru maakonna Misso valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta

Vastu võetud 10.09.1992

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjoni otsusest Harju maakonna Keila ja Loksa külanõukogu, Hiiu maakonna Käina ja Lauka külanõukogu ning Kärdla linnanõukogu, Jõgeva maakonna Saare külanõukogu ja Mustvee linnanõukogu, Kohtla-Järve linna Püssi alevinõukogu ning Võru maakonna Misso külanõukogu valmisoleku kohta minna üle omavalitsusele, otsustab Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium:

1. Kinnitada Harju maakonna Keila ja Loksa valla, Hiiu maakonna Käina ja Lauka valla ning Kärdla linna, Jõgeva maakonna Saare valla ja Mustvee linna, Kohtla-Järve linna Püssi alevi ning Võru maakonna Misso valla omavalitsuslik staatus ja kehtestada see 1992. a. 10. septembrist.

2. Käesolev seadlus jõustub vastuvõtmise päevast.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 10. septembril 1992.