Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordialase koostöö kokkulepe

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.1999
Avaldamismärge:RT II 1996, 29, 107

Eesti Vabariigi ja Türgi Vabariigi vaheline kultuuri-, haridus-, teadus- ja spordialase koostöö kokkulepe

Vastu võetud 13.07.1994

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta


Eesti Vabariigi Valitsus ja Türgi Vabariigi Valitsus,

arendamaks omavahelisi suhteid kultuuri, hariduse, teaduse ja spordi valdkonnas,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Pooled ergutavad ja hõlbustavad otsekontakte ja koostööd kahe riigi ülikoolide ja teiste kõrgemate õppeasutuste ning teadusasutuste vahel.

Artikkel 2

Mõlemad Pooled aitavad kaasa haridust ja teadust puudutava teabe, dokumentide ja trükiste vahetamisele.

Artikkel 3

Edendamaks teadmisi teise Poole keelest ja kultuurist, kutsuvad Pooled teineteist mõlemas riigis peetavatele keele-, kirjandus- ja kultuurialastele suvekursustele.

Artikkel 4

Mõlemad Pooled ergutavad koostööd kummagi riigi rahvusraamatukogude vahel ja soodustavad nendevahelist trükiste vahetamist ühist huvi pakkuvates valdkondades.

Artikkel 5

Pooled kutsuvad teineteist rahvusvahelistele kongressidele, kollokviumidele, sümpoosionidele, seminaridele ja teistele samalaadsetele kohtumistele.

Artikkel 6

Pooled vahetavad koolis kasutatavaid ajaloo- ja geograafiaõpikuid ning -atlaseid, andmaks teineteisele õiget ja adekvaatset teavet oma riikidest.

Artikkel 7

Pooled vahetavad teavet oma riigis organiseeritavate kunstiürituste ja festivalide kohta ning ergutavad osavõttu nendest üritustest.

Artikkel 8

Pooled uurivad võimalusi vastastikusel alusel kujutava ja tarbekunsti näituste vahetamiseks.

Artikkel 9

Näitekunsti ja muusika alal ergutavad Pooled oma esindajaid osalema kummaski riigis toimuvatel muusika- ja muudel festivalidel, võistlustel, workshop'idel ja teistel kultuuriüritustel ning aitavad kaasa dirigentide ja solistide vahetusele.

Artikkel 10

Pooled soodustavad koostööd arheoloogia, museoloogia ning ajaloo- ja arhitektuuripärandi säilitamise ja restaureerimise alal ning vahetavad vastavat valdkonda puudutavaid trükiseid.

Artikkel 11

Pooled ergutavad mõlema riigi raadio- ja televisiooni-institutsioonide vahelisi otsekontakte ja soodustavad programmide vahetamist.

Pooled teevad edasisi jõupingutusi, hõlbustamaks teabe vaba ja ulatuslikumat levikut, selleks et ergutada ja parendada koostööd pressi ja ringhäälingu alal.

Artikkel 12

Mõlemad Pooled ergutavad vahetut koostööd mõlema riigi spordi- ja noorsoo-organisatsioonide vahel, soodustamaks delegatsioonide, võistkondade, treenerite, ekspertide ja õpilaste vahetust, samuti mitmesuguseid spordialasid ja noorte tegevusalasid puudutava teabe ja dokumentide vahetamist.

Artikkel 13

Käesoleva Kokkuleppe täitmiseks valmistavad Pooled ette programmid kultuuri-, haridus- ja teadusalaseks koostööks 2 kuni 3aastasteks perioodideks.

Artikkel 14

Käesolev Kokkulepe jõustub diplomaatilisi kanaleid pidi edastatud siseriiklike formaalsuste täitmist puudutava viimase notifikatsiooni kuupäeval. Kokkulepe jääb kehtima viieks aastaks, uuenedes automaatselt järgnevateks viieaastasteks perioodideks, kui kumbki Pool ei soovi selle lõpetamist, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult kuus kuud enne lõppemise kuupäeva.

Käesolev Kokkulepe on sõlmitud Tallinnas 13. juulil 1994 kahes eksemplaris eesti, türgi ja inglise keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed. Erineva tõlgendamise korral prevaleerib ingliskeelne tekst.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
J. LUIK

Türgi Vabariigi valitsuse nimel
H. CETIN

 

/otsingu_soovitused.json