Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline territoriaalmere laiust käsitlev kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.07.1995
Avaldamismärge:RT II 1996, 32, 117

Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vaheline territoriaalmere laiust käsitlev kokkulepe

Vastu võetud 04.05.1994

Mitteametlik tõlge

Sõlmitud 4. mail 1994. a. nootide vahetamise teel, jõustunud 31. juulil 1995. a.

 

Soome Vabariigi Välisministeerium

Eesti Suursaatkond
Helsingi

Eesti Suursaatkond Helsingis avaldab oma lugupidamist Soome Välisministeeriumile ja tal on au teatada, et Eesti Vabariik kavatseb alates 9. aprillist 1993 kinnitada riigi territoriaalmere laiuseks 12 meremiili. Soome lahel ulatuks Eesti territoriaalmeri teatud kohtades kuni keskjooneni. Kui ka Soome laiendaks oma territoriaalmerd 12 meremiilini, sulguks rahvusvaheline laevasõidutee Soome lahel täielikult.

Vaba väljapääsu alahoidmiseks Soome lahel on Eesti Vabariik valmis piirama territoriaalmere laiust Soome lahel nii, et see ei ole keskjoonele lähemal kui 3 meremiili.

See eeldab, et ka Soome on omalt poolt valmis vastavalt piirama oma territoriaalmere laiust.

Kui Eesti Vabariik otsustab hiljem eelöeldust erinevat territoriaalmerd Soome lahel laiendada, teatab Eesti Vabariik sellest Soomele vähemalt 12 kuud ette, eeldades, et ka Soome on valmis vastavalt teatama võimalikust territoriaalmere laiendamisest.

Kui Soome Valitsus kiidab eelöeldu heaks, moodustavad käesolev noot ja vastus sellele antud asja käsitleva lepingu.

Eesti Suursaatkond kasutab juhust veelkord avaldada oma sügavaimat lugupidamist Soome Välisministeeriumile.

Helsingis 6. aprillil 1993


 

Eesti Vabariigi Suursaatkond
Helsingi
Nr. 11990

Soome Vabariigi Välisministeerium

Välisministeerium avaldab oma lugupidamist Eesti Suursaatkonnale Helsingis ja tal on au teatada, et ta on vastu võtnud suursaatkonna noodi, mis on dateeritud 6.4.1993 ja mis sisaldab järgmist:

«Eesti Suursaatkond Helsingis avaldab oma lugupidamist Soome Välisministeeriumile ja tal on au teatada, et Eesti Vabariik kavatseb alates 9. aprillist 1993 kinnitada riigi territoriaalmere laiuseks 12 meremiili. Soome lahel ulatuks Eesti territoriaalmeri teatud kohtades kuni keskjooneni. Kui ka Soome laiendaks oma territoriaalmerd 12 meremiilini, sulguks rahvusvaheline laevasõidutee Soome lahel täielikult.

Vaba läbipääsu alalhoidmiseks Soome lahel on Eesti Vabariik valmis piirama territoriaalmere laiust Soome lahel nii, et see ei ole keskjoonele lähemal kui 3 meremiili.

See eeldab, et ka Soome on omalt poolt valmis vastavalt piirama oma territoriaalmere laiust.

Kui Eesti Vabariik otsustab hiljem eelöeldust erinevalt territoriaalmerd Soome lahel laiendada, teatab Eesti Vabariik sellest Soomele vähemalt 12 kuud ette, eeldades et ka Soome on valmis vastavalt teatama võimalikust territoriaalmere laiendamisest.

Kui Soome Valitsus kiidab eelöeldu heaks, moodustavad käesolev noot ja vastus sellele antud asja käsitleva lepingu.

Eesti Suursaatkond kasutab juhust veelkord avaldada oma sügavaimat lugupidamist Soome Välisministeeriumile.»

Vastuseks on Välisministeeriumil au teatada, et Soome Valitsus on omalt poolt antud ettepaneku heaks kiitnud ja et Suursaatkonna noot ja käesolev vastus moodustavad mõlema valitsuse vahelise lepingu, mis jõustub 30 päeva möödudes sellest, kui mõlemad pooled teatavad teineteisele lepingu heakskiitmisest.

Välisministeerium kasutab juhust veelkord avaldada Eesti Suursaatkonnale oma sügavaimat lugupidamist.

Helsingis 4. mail 1994.


 

Suomen tasavallan ulkoasiainministeriö

Viron Suurlähetystö
Helsinki

Viron suurlähetystö Helsingissä tervehtii kunnioittavasti Suomen ulkoasiainministeriötä ja sillä on kunnia ilmoittaa, että Viron tasavallan tarkoituksena on 9. päivästä huhtikuuta 1993 lukien vahvistaa maan aluemeren leveydeksi 12 meripeninkulmaa. Suomenlahdella Viron aluemeren ulkoraja ulottuisi tällöin tietyissä kohdissa aina keskiviivalle saakka. Jos myös Suomi laajentaisi omaa aluemertaan 12 meripeninkulmaan, sulkeutuisi kansainvälinen väylä Suomenlahdella kokonaisuudessaan.

Vapaan kauttakulun ylläpitämiseksi Suomenlahdella on Viron tasavalta valmis rajoittamaan aluemeren leveyttä Suomenlahdella siten, että se ei ulotu lähemmäksi kuin 3 meripeninkulman etäisyydelle keskiviivasta.

Tämä edellyttää, että myös Suomi omalta osaltaan on valmis rajoittamaan oman aluemerensä leveyttä vastaavasti.

Mikäli Viron tasavalta myöhemmin päättää laajentaa aluemertaan edellämainitusta poiketen Suomenlahdella, tulee Viron tasavalta ilmoittamaan tästä Suomelle vähintään 12 kuukautta etukäteen, edellyttäen, että myös Suomi on valmis vastaavasti ilmoittamaan mahdollisista aluemeren laajennuksista.

Mikäli edellämainittu on Suomen hallituksen hyväksyttävissä muodostavat tämä nootti ja sen vastaus tätä asiaa koskevan sopimuksen.

Viron suurlähetystö käyttä tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Suomen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa osoituksen.

Helsinki, 6.4.1993.


 

Viron Suurlähetystö
Helsinki
Nro 11990

Ulkoasiainministeriö
Helsinki

Ulkoasiainministeriö tervehtii Viron suurlähetystöä Helsingissä ja tunnustaa kunnioittavasti vastaanotteensa suurlähetystön 6.4.1993 päivätyn seuraavansisältöisen nootin:

«Viron suurlähetystö Helsingissä tervehtii kunnioittavasti Suomen ulkoasiainministeriötä ja sillä on kunnia ilmoittaa, että Viron tasavallan tarkoituksena on 9. päivästä huhtikuuta 1993 lukien vahvistaa maan aluemeren leveydeksi 12 meripeninkulmaa. Suomenlahdella Viron aluemeren ulkoraja ulottuisi tällöin tietyissä kohdissa aina keskiviivalle saakka. Jos myös Suomi laajentaisi omaa aluemertaan 12 meripeninkulmaan, sulkeutuisi kansainvälinen väylä Suomenlahdella kokonaisuudessaan.

Vapaan kauttakulun ylläpitämiseksi Suomenlahdella on Viron tasavalta valmis rajoittamaan aluemeren leveyttä Suomenlahdella siten, että se ei ulotu lähemmäksi kuin 3 meripeninkulman etäisyydelle keskiviivasta.

Tämä edellyttää, että myös Suomi omalta osaltaan on valmis rajoittamaan oman aluemerensä leveyttä vastaavasti.

Mikäli Viron tasavalta myöhemmin päättää laajentaa aluemertaan edellämainitusta poiketen Suomenlahdella, tulee Viron tasavalta ilmoittamaan tästä Suomelle vähintään 12 kuukautta etukäteen, edellyttäen, että myös Suomi on valmis vastaavasti ilmoittamaan mahdollisista aluemeren laajennuksista.

Mikäli edellämainittu on Suomen hallituksen hyväksyttävissä muodostavat tämä nootti ja sen vastaus tätä asiaa koskevan sopimuksen.

Viron suurlähetystö käyttä tätä tilaisuutta hyväkseen uudistaakseen Suomen ulkoasiainministeriölle korkeimman kunnioituksensa osoituksen.»

Vastauksena ulkoasiainministeriöllä on kunnia ilmoittaa, että Suomen hallitus on omasta puolestaan hyväksynyt tämän ehdotuksen, sekä että suurlähetystön nootti ja tämä vastaus muodustavat molempien hallitusten välisen sopimuksen, joka tulee voimaan 30 päivän kuluttua siitä, kun molemmat sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen sopimuksen hyväksymisestä.

Ulkoasiainministeriö käyttää tilaisuuttaa hyväkseen uudistaakseen Viron suurlähetystölle korkeimman kunnioituksensa vakuutuksen.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 1994.

 

/otsingu_soovitused.json