Teksti suurus:

Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine uues redaktsioonis ja Häädemeeste Lasteaed "Naerukajakas" nime muutmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 170, 2393

Häädemeeste valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste kinnitamine uues redaktsioonis ja Häädemeeste Lasteaed "Naerukajakas" nime muutmine

Vastu võetud 26.11.2008 nr 22

Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 14. juuni 2000.a määrusega nr 11 kinnitatud Häädemeeste valla põhimääruse (KO 2000, 67, 999; 2005, 242, 2263) punkti 47.34, Häädemeeste Vallavolikogu

määrab:

1. Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 16. aprilli 2008.a määrusega nr 9 kinnitatud Kabli Lasteaia põhimäärust ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

2. Muuta Häädemeeste Lasteaed «Naerukajaks» nime, jättes lasteaia nimest välja sõna «Naerukajakas». Lasteaia nimeks on Häädemeeste Lasteaed.

3. Muuta Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 1999.a määrusega nr 8 kinnitatud ja Häädemeeste Vallavolikogu 30. septembri 2005.a määrusega nr 15 muudetud Häädemeeste Lasteaia «Naerukajas» põhimäärust ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

4. Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 27. septembri 1999.a määruse nr 8 «Häädemeeste Lasteaia ja Kabli Lasteaed-algkooli põhimääruse kinnitamine» punkt 1, Häädemeeste Vallavolikogu 30. septembri 2005.a määrus nr 15 «Häädemeeste Lasteaed «Naerukajakas» põhimääruse muutmine» ja 16. aprilli 2008.a määrus nr 9 «Kabli Lasteaia põhimääruse kinnitamine».

5. Määrus jõustub 05. detsembril 2008.

Volikogu esimees Harri LOORING

Lisa 13096630 Lisa 1 Kabli LA

Lisa 13096631 Lisa 2 Häädemeeste LA