Teksti suurus:

NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.02.2012
Avaldamismärge:RT 1993, 4, 61

NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud Eesti pankade kontod

Vastu võetud 20.01.1993

Seoses Vene Föderatsiooni sanktsioonidega Eesli pankade vastu, millega nende pankade korrespodentkontod külmutati määramata ajaks, ning arvestades sellest tingitud olukorda Põhja-Eesti Aktsiapangas ja Balti Ühispangas, otsustab Riigikogu:

1. Moodustada Eesti Panga juures endises NSV Liidu Välismajandusapangas külmutatud Eesti pankade summadest Eesti Vaba-

riigi nõuete fond nimetusega Riiklik VEB Fond.

2. Koondada Riiklikku VEB Fondi Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga nõuded endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontode kohta.

3. Lubada Riiklikul VEB Fondil lasta välja fondi koondatud nõuete ulatuses vabalt ringlevaid sertifikaate, mille tingimused määrab Eesti Pank.

4. Kompenseerida Riikliku VEB Fondi sertifikaatidega Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide need nõuded nimetatud pankade vastu, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, samuti pankade endi nõudeõigus endise NSV Liidu Välismajanduspanga vastu osas, mis ületab klientide nõudeõiguste summat.

5. Määrata Riikliku VEB Fondi peaülesandeks leida lahendusi Eesti pankade, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute nõuete rahuldamiseks endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontode suhtes.

6. Määrata Eesti Pank Riikliku VEB Fondi haldajaks Eesti Vabariigi nimel. Riiklikul VEB Fondil kutsuda kuue kuu jooksul kokku fondi kreeditoride (sertifikaatide omanike) üldkoosolek fondi juhatuse valimiseks. Kuni juhatuse valimiseni volitada Eesti Panga nõukogu otsustama kooskõlastatult Vabariigi Valitsusega fondi koondatud nõuete realiseerimisega seotud küsimusi.

7. Eesti Pangal ja Vabariigi Valitsusel on vastavalt võimaluste tekkimisele lubatud osta Riikliku VEB Fondi poolt väljalastud sertifikaate kokkuleppelistel tingimustel.

Riigikogu esimees Ü. NUGIS

Tallinn, 20. jaanuaril 1993.