Teksti suurus:

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1407

Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 "Linnade koefitsiendid" muutmine

Vastu võetud 04.12.2008 nr 11

Määrus kehtestatakse «Välisteenistuse seaduse» § 63 lõike 4 alusel.

§ 1. Välisministri 20. detsembri 2006. a määruse nr 11 «Linnade koefitsiendid» (RTL 2006, 92, 1717; 2008, 86, 1203) lisas muudetakse järgmiste linnade koefitsiente:

New York 3,45
Peking 3,75
Tokio 5,1
Washington 3,35

§ 2. Käesoleva määrusega kehtestatud koefitsiente rakendatakse alates 1. detsembrist 2008. a.

Minister Urmas PAET

Kantsler Matti MAASIKAS

/otsingu_soovitused.json