Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Ülemkohtu esimehe ametist vabastamine

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1993, 5, 79

Eesti Vabariigi Ülemkohtu esimehe ametist vabastamine

Vastu võetud 26.01.1993

RIIGIKOGU OTSUS

Riigikogu otsustab:

Vabastada Eesti Vabariigi kohtuniku staatuse seaduse (RT 1991, nr 38, art. 473; 1993, nr 1, art. 2) § 26 punkti 5 ja § 40 1. lõike alusel Eesti Vabariigi Ülemkohtu esimees Jaak Kirikal ametist 1993. aasta 2. jaanuarist seoses tema volituste lõppemisega Ülemkohtu juhtimisel ja kohaldada tema suhtes Eesti Vabariigi töölepingu seaduse (RT 1992, nr. 15/16, art. 241) § 90 1. lõike punkti 1 alapunkti «c» ning maksta talle hüvitust nelja kuu keskmise palga ulatuses.

Riigikogu esimees Ü. NUGIS

Tallinn, 26. jaanuaril 1993.