Teksti suurus:

Leping Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel merealapiirist Soome lahel ja Läänemere põhjaosas

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT II 1996, 42, 173

Leping Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahel merealapiirist Soome lahel ja Läänemere põhjaosas

Vastu võetud 18.10.1996

(õ) 28.11.2008 16:00

Lepingu ratifitseerimise seadus

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

 

Eesti Vabariigi valitsus ja Soome Vabariigi valitsus,

olles otsustanud kindlaks määrata piiri Eesti Vabariigi majandusvööndi ning Soome Vabariigi mandrilava ja kalandusvööndi vahel Soome lahel ja Läänemere põhjaosas,

võttes arvesse 10. detsembril 1982. a. sõlmitud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni,

on kokku leppinud alljärgnevas:

Artikkel 1

Piir Eesti Vabariigi majandusvööndi ning Soome Vabariigi mandrilava ja kalandusvööndi vahel moodustub sirgjoontest (geodeetilistest joontest), mis ühendavad artiklis 2 määratletud punkte.
Punktide asukohad on antud geograafiliste pikkus- ja laiuskraadidena «World Geodetic System 1984» süsteemis.

Piirijoone kulgemine on kujutatud käesoleva lepingu lisaks oleval kaardil.

Artikkel 2

Piirijoone alguspunktiks idas on see punkt, milles on kokku lepitud kolmanda asjaomase riigiga.

Sellest punktist kulgeb piirijoon järgmiste punktide kaudu allpool antud järjestuses:
põhjalaius         idapikkus
59º59.678′     26º20.147′
59º59.095′     26º12.666′
59º58.095′     26º07.966′
59º51.694′     25º58.067′
59º52.594′     25º27.566′
59º53.294′     25º10.166′
59º52.093′     24º57.166′
59º50.493′     24º49.266′
59º44.193′     24º24.367′
59º37.092′     23º54.367′
59º31.591′     23º29.667′
59º31.691′     23º09.567′
59º24.891′     22º45.068′
59º22.790′     22º09.868′
59º18.689′     21º46.568′
59º11.489′     21º11.168′
58º50.677′     20º28.902′

Loetelu viimasest punktist kulgeb piir selle punktini, milles on kokku lepitud kolmanda asjaomase riigiga.

Artikkel 3

Käesolev leping jõustub viieteistkümne päeva möödumisel päevast, kui lepingupooled on teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu teatanud, et lepingu jõustumiseks vajalikud siseriiklikud toimingud on teostatud.

Koostatud Helsingis 18. oktoobril 1996. aastal kahes eksemplaris eesti ja soome keeles, kusjuures mõlemad tekstid omavad võrdset jõudu.

 

Eesti Vabariigi valitsuse nimel
Siim KALLAS
Soome Vabariigi valitsuse nimel
Tarja HALONEN

 

Õiend
Akti avaldamisandmed täiendatud, akt tehniliselt korrastatud.

Lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json