Teksti suurus:

Jõu kasutamine tsiviilõhusõiduki tekitatud ohu tõrjumiseks

Jõu kasutamine tsiviilõhusõiduki tekitatud ohu tõrjumiseks - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I 2008, 54, 308

Jõu kasutamine tsiviilõhusõiduki tekitatud ohu tõrjumiseks

Vastu võetud 11.12.2008 nr 168

Määrus kehtestatakse «Kaitseväe korralduse seaduse» § 47 lõike 6 alusel

§ 1.  Üldsätted

  (1) Tsiviilõhusõiduki, mida võidakse kasutada inimeste või vara kahjustamiseks ning mille puhul on alust arvata, et selle lendu on sekkutud ebaseaduslikult (edaspidi renegaat), tekitatava ohu korral otsustab «Kaitseväe korralduse seaduse» § 47 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud meetmete kasutamise üle kaitseminister.

  (2) Kui kaitseminister või teda asendav minister ei ole kättesaadavad, otsustab «Kaitseväe korralduse seaduse» § 47 lõigetes 2 ja 3 ettenähtud meetmete kasutamise üle Vabariigi Valitsuse volitatud minister.

  (3) Renegaadiohu määratlemise, jõu kasutamise ja Vabariigi Valitsuse volitatud ministrite määramise kord kehtestatakse lisas.

§ 2.  Renegaadi lendu sekkumine ja käsuõigus

  (1) Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) õhusõidukid on allutatud NATO ühendatud õhuoperatsioonide keskuse käsuõigusele kuni õhusõidukite allutamiseni kaitseministrile või Vabariigi Valitsuse volitatud ministrile.

  (2) Lendu sekkumise otsuse viivad täide kaitseväe ülesannete täitmiseks kasutatavad riiklikud õhusõidukid. Eelnevalt NATO käsuõigusele allunud õhusõidukid võivad lendu sekkuda vaid juhul, kui nad on allutatud kaitseministrile või Vabariigi Valitsuse volitatud ministrile kui kaitseväe ülesannete täitmiseks kasutatavad riiklikud õhusõidukid Eesti Vabariigi ja õhusõidukite päritoluriigi vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Haridus- ja teadusminister
kaitseministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json