Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord

Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2012
Avaldamismärge:RTL 2008, 99, 1388

Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud aktsionäride ja osaühingute osanike andmete esitamise kord

Vastu võetud 11.12.2008 nr 51

Määrus kehtestatakse «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» § 7 lõike 9 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osaühingute osanike ja üle 10 protsendi aktsiatega määratud häältest omavate aktsionäride kohta äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele esitatavate andmete loetelu, esitamise viis ja tähtaeg.

§ 2.  Esitatavate andmete loetelu

  Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud osaühingute osanike ja üle 10 protsendi aktsiatega määratud häältest omavate aktsionäride kohta esitatakse järgmised andmed:
  1) tunnus juriidilise või füüsilise isiku eristamiseks;
  2) füüsilise isiku puhul eesnimi, perekonnanimi ja isikukood, kui isikukood puudub, siis sünniaeg;
  3) juriidilise isiku puhul registrikood ja ärinimi;
  4) isikule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa koos vääringuga või isikule kuuluva osa nimiväärtus koos vääringuga;
  5) omatavate aktsiate või osade protsent hääleõigusega aktsiatest või osadest;
  6) tunnus aktsia või osa eristamiseks;
  7) isiku residentsus;
  8) isiku aadress ja olemasolu korral elektronposti aadress;
  9) Eesti väärtpaberite keskregistris viimase muudatuse registreerimise kuupäev.

§ 3.  Andmete esitamise viis ja tähtaeg

  (1) Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja esitab andmed äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele riigi infosüsteemi andmevahetuskihi (X-tee) vahendusel. Kuni Eesti väärtpaberite keskregistri liidestamiseni riigi infosüsteemi andmevahetuskihiga, kuid mitte kauem kui 1. jaanuarini 2010, esitatakse andmeid Eesti väärtpaberite keskregistri ja äriregistri keskandmebaasi haldava asutuse vahel kokkulepitud andmeturbesüsteemi vahendusel.

  (2) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud andmed esitatakse äriregistri keskandmebaasi haldavale asutusele iga kvartali esimese kuu 10. kuupäevaks.

Rein LANG
Minister

Martin HIRVOJA
Asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json