Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k „Kohanimenõukogu moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 101, 1444

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k „Kohanimenõukogu moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 16.12.2008 nr 510

«Kohanimeseaduse» § 20 alusel muuta Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2004. a korralduse nr 478-k «Kohanimenõukogu moodustamine» (RTL 2004, 94, 1471; 2007, 23, 420) punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt:

« 2. Nimetada kohanimenõukogu esimeheks Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja ja liikmeteks:
Katrin Alliksaar
Raivo Aunap
Jüri Jagomägi
Aule Kikas
Mall Kivisalu
Ants Kraut
Jaak Maandi
Valdek Pall
Peeter Päll
Evar Saar
Liisi Sokk
Uudo Timm
Ilmar Tomusk
Olev Veskimäe».

Peaminister Andrus ANSIP

Riigisekretär Heiki LOOT