Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 "Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 100, 1429

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 "Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid" muutmine

Vastu võetud 17.12.2008 nr 108

Määrus kehtestatakse «Teeseaduse» § 5 lõike 3 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. veebruari 2005. a määruse nr 26 «Riigimaanteede nimekiri ja riigimaanteede liigid» (RTL 2005, 28, 390; 2007, 8, 128) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) nimekirjas tunnistatakse kehtetuks järgmised read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
3.41.1 11156 Innu–Saare 2,029 0,000 2,029 2,029
4.32.1 1708 Ebavere 0,102 0,000 0,102 0,102
4.45.1 1906 Halinga 0,100 0,000 0,100 0,100

2) nimekirja lisatakse järgnevad read:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
1.1.2 E20     1 Tallinn–Narva   212,187 212,264  
3.1247.2 22155 Nõo–Tamsa   0,816 9,171  
4.89.1 1119 Vaida 0,171 0,000 0,171 0,171
4.90.1 1120 Aruvalla 1,693 0,000 1,693 1,693
4.91.1 1155 Vaida II 0,793 0,000 0,793 0,793
4.92.1 1710 Tapa ring 0,092 0,000 0,092 0,092
4.93.1 1711 Kreutzwaldi ring 0,062 0,000 0,062 0,062
4.94.1 1712 Tõrma ring 0,178 0,000 0,178 0,178
4.95.1 2253 Nõo ring 0,027 0,000 0,027 0,027

3) nimekirjas muudetakse järgnevad read ja sõnastatakse järgmiselt:

Jrk
nr

Tee number

Tee liik ja nimetus

Marsruudi pikkus km

Sellest riigimaantee

Aadress

Pikkus km

algus km lõpp km
1 2 3 4 5 6 7
1.1.1 E20     1 Tallinn–Narva 212,264 10,375 208,777 198,479
1.3.1 E264   3 Jõhvi–Tartu–Valga 219,318 3,463 130,236 208,527
1.3.2 E264   3 Jõhvi–Tartu–Valga   137,564 219,318  
1.5.1 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru 184,374 1,666 95,246 182,589
1.5.2 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru   95,365 184,374  
1.9.1 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80,933 0,000 70,416 77,568
1.9.2 9 Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla   73,571 80,723  
2.9.1 22 Rakvere–Väike-Maarja–Vägeva 52,025 2,896 52,025 49,129
2.36.1 51 Viljandi–Põltsamaa 43,043 0,596 43,043 42,447
2.60.1 77 Kuressaare–Sääre 47,398 2,820 47,398 44,578
2.71.1 88 Rakvere–Rannapungerja 70,781 2,893 70,781 67,888
3.13.1 11113 Assaku–Jüri 5,034 0,000 5,034 5,034
3.14.1 11114 Jüri–Vaida 9,370 0,000 9,370 9,370
3.40.1 11155 Vaida tee 1,609 0,000 1,609 1,609
3.80.1 11202 Vaida–Urge 26,987 0,000 26,987 26,987
3.138.1 11310 Aruvalla–Jägala 28,245 0,000 28,245 28,245
3.286.1 13136 Jõhvi–Uikala 7,970 0,000 7,970 7,970
3.508.1 15121 Lehtse jaama tee 0,571 0,000 0,571 0,571
3.513.1 15127 Järva-Jaani–Pikevere–Ebavere 23,134 0,000 23,134 23,134
3.527.1 15148 Lehtse–Kurge–Läste 4,384 0,000 4,384 4,384
3.685.1 17120 Sämi–Sonda–Kiviõli 23,181 0,000 23,181 23,181
3.755.1 17196 Vergi sadama tee 1,070 0,000 1,070 1,070
3.804.1 18141 Kosova–Vooreküla 14,044 0,000 14,044 14,044
3.855.1 18199 Viluste–Lindora 22,870 0,000 22,870 22,870
3.866.1 18210 Orava jaam–Soe 5,420 0,000 5,420 5,420
3.872.1 18216 Veriora jaama tee 0,673 0,000 0,673 0,673
3.875.1 18219 Beresje tee 2,256 0,000 2,256 2,256
3.885.1 18233 Matsuri–Sesniki 13,592 0,000 13,592 13,592
3.918.1 19131 Kalli–Tõstamaa–Värati 28,088 0,000 25,195 27,975
3.918.2 19131 Kalli–Tõstamaa–Värati   25,308 28,088  
3.923.1 19136 Tõstamaa–Lõuka–Tõstamaa 5,020 0,000 5,020 5,020
3.938.1 19207 Pärnu-Jaagupi tee 3,385 0,000 3,385 3,385
3.944.1 19213 Sauga tee 0,793 0,000 0,793 0,793
3.979.1 19278 Sindi-Lodja–Silla 3,659 0,000 3,659 3,659
3.1127.1 21104 Jämaja–Hänga 6,520 0,000 6,520 6,520
3.1188.1 21165 Tagavere tee 0,663 0,000 0,663 0,663
3.1202.1 21179 Hirmuste–Käesla 3,924 0,000 3,924 3,924
3.1208.1 22102 Vorbuse–Kardla 15,187 0,000 15,187 15,187
3.1246.1 22154 Aiamaa–Nõo 4,635 0,000 4,635 4,635
3.1247.1 22155 Nõo–Tamsa 9,171 0,000 0,789 9,144
3.1270.1 22180 Nõo–Kambja 10,652 0,000 10,652 10,652
3.1490.1 23243 Pikasilla–Karuküla 3,895 0,000 3,895 3,895
3.1519.1 24118 Olustvere jaama tee 0,219 0,000 0,219 0,219
3.1534.1 24133 Kolga-Jaani–Leie 16,062 0,000 16,062 16,062
4.9.1 1110 Ääsmäe 2,649 0,000 2,649 2,649
4.27.1 1703 Kabala 0,117 0,000 0,117 0,117
4.30.1 1706 Moonaküla 0,259 0,000 0,259 0,259

4) määruses asendatakse läbivalt sõna «maršruut» sõnaga «marsruut» vastavas käändes.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json