Teksti suurus:

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ja abivahendid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 102, 1456

Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ja abivahendid" muutmine

Vastu võetud 18.12.2008 nr 78

Määrus kehtestatakse «Käibemaksuseaduse» § 15 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruses nr 63 «Käibemaksumääraga 5% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ja abivahendid» (RTL 2006, 87, 1604; 2007, 95, 1596) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ning §-des 1 ja 2 asendatakse tekstiosa «käibemaksumääraga 5%» tekstiosaga «käibemaksumääraga 9%»;

2) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json