Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 102, 1452

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» muutmine

Vastu võetud 18.12.2008 nr 112

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 12 lõike 4 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. juuni 2008. a määruse nr 48 «Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise ning ehitusprojekti koostamise toetamise tingimused ja kord» (RTL 2008, 50, 702; 96, 1327) § 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotlejaks võib olla korteri- või hooneühistu, korteriomanike ühisus või ühisuse korral kaasomandi eseme haldamiseks nimetatud valitseja.».

§ 2. Määrus jõustub üldises korras, kuid rakendatakse tagasiulatuvalt alates 12. juunist 2008. a.

Minister Juhan PARTS

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json